Entrepreneurial Day

Van den Kroonenbergprijs

Tijdens de jaarlijkse Innovatielezing reikt de Stichting Universiteitsfonds Twente de Van den Kroonenbergprijs uit. Deze prijs voor jong ondernemerschap wordt toegekend aan een ondernemer met een aanwijsbare binding met de Universiteit Twente en die zich op een bepaalde manier heeft onderscheiden. De prijs is een eerbetoon aan de vroegere Rector Magnificus prof.dr.ir. H.H. van den Kroonenberg, die zich destijds bijzonder heeft ingezet om nieuw ondernemerschap vanuit de Universiteit Twente te stimuleren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 4.500, een oorkonde en een award, vervaardigd door Mohana van den Kroonenberg.

De winnaar van 2017 was Felix Broens, oprichter van Convergence Industry.