Dies Natalis

Programma

Het programma van de Dies Natalis ziet er als volgt uit:

13.00 Ontvangst met koffie/thee en petit four in gebouw Waaier

14.00 Welkomstwoord prof.dr. H. Brinksma, Rector Magnificus

14.05 Uitreiking ‘Overijssel PhD-award’ door mw. drs. A.Th.B. Bijleveld, Commissaris van de Koning

14.15 Uitreiking ‘Professor De Winterprijs’ door prof.dr. H. Brinksma, Rector Magnificus

14.25 Muzikaal Intermezzo FUSE

14.35 The Empathic Engineer, diesrede door prof.dr. H. Brinksma, Rector Magnificus

15.10 Muzikaal Intermezzo FUSE en Geert Chartrou

15.20 Opening van de openbare zitting van het College voor Promoties door prof.dr. H. Brinksma, Rector Magnificus College van Promoties: UITREIKING EREDOCTORATEN

Prof. Hugh Herr, specialist in ‘wearable robotics’ erepromotor prof. Herman van der Kooij, faculteit Construerende Technische Wetenschappen

Mevr. Neelie Kroes, oud-politica en –bestuurder, erepromotor prof. Willem Jonker, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Prof. Christoph Gerber, nanotechnoloog, erepromotor prof. Guus Rijnders, faculteit Technische Natuurwetenschappen

Prof. Edward Tufte, statisticus en beeldend kunstenaar, erepromotor prof. Menno-Jan Kraak, faculteit  Geoinformation Science and Earth Observation (ITC)

16.05 Rectoraatsoverdracht

16.10 Woord van Rector Magnificus prof. dr. T.T.M. Palstra

16.20 Afsluiting en dankwoord

16.30 Receptie