Dies Natalis

Academische Prijzen

Overijssel PhD-Award

De Overijssel PhD-Award is de prijs voor een dissertatie van uitnemende wetenschappelijke kwaliteit, die gezien kan worden als een start van een veelbelovende wetenschappelijke carrière. De Overijssel PhD Award wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel en bedraagt € 5.000 euro en een oorkonde. Voor deze prijs kan iedere faculteit en ieder onderzoeksinstituut één proefschrift inleveren. De commissaris van de Koning van Overijssel reikt de prijs uit tijdens de Dies Natalis.

Eerdere ontvangers Overijssel PhD-Award:
2007 dr. C.A. Nijhuis
2008 mw. dr. F. Wolbers
2009 dr. I.M. Vellekoop
2010 mw. dr. T. Han 
2011 dr. M. Jurna
2012 dr. R.J.A.M. Stevens
2013 dr. M. Veldhorst
2014 dr. M. Timmer
2015 mw. dr. R.M. van Wijk

Professor De Winter-prijs

De Professor De Winter-prijs, genoemd naar de in 2005 overleden hoogleraar, is een internationale publicatieprijs voor vrouwelijk toptalent (UD of UHD). De prijs is bedoeld als erkenning voor excellent wetenschappelijk onderzoek en als stimulans voor het verder ontwikkelen van een wetenschappelijke loopbaan. De prijs voor vrouwelijk toptalent wordt mogelijk gemaakt door een donatie van wijlen mevrouw De Winter (overleden op 25 april 2013), in samenwerking met het Universiteitsfonds en bedraagt € 2.500 + een oorkonde. De Professor De Winter-prijs wordt tijdens de Dies Natalis uitgereikt door de Rector Magnificus. 

Eerdere ontvangers Professor De Winter-prijs:
2007 mw. dr. P. Habibovic
2008 mw. dr. M.I.A. Stoelinga
2009 mw. dr. P.W. Gerbens-Leenes
2010 mw. dr.ir. D.C. Nijmeijer
2011 mw. dr. N. Litvak
2012 mw. dr. N.H. Katsonis
2013 mw. dr. T. Filatova
2014 mw. dr. S. le Gac en prof.dr. M. Huisman
2015 mw. dr. A. Sperotto