Vanuit de UT is een werkgroep opgericht die zich met name inspant voor vluchtelingen die (tijdelijk) in ons onderwijs kunnen instromen. De werkgroep (in ruste) bestaat uit:

  • Erna Leurink (ITC) - projectleider
  • Sander Lotze (S&B) - achtervang projectleider en afstemming VSNU
  • Angelique Holtkamp (CES) - 1e contactpersoon toelating onderwijs
  • Ton Mouthaan - adviseur maatwerkprogramma's
  • Jan Schut (EWI) - adviseur maatwerkprogramma's
  • Albert van den Berg (EWI) - lid denktank
  • Hemo Oumenad - studentendecaan/ studentcounselor (SACC)
  • Astrid de Graaf (M&C) - contactpersoon, coordinator, communicatiemedewerker

Ken jij iemand die graag in ons onderwijs wil instromen en hier ook voor in aanmerking lijkt te komen? Stuur dan een mailtje met de naam en liefst ook kopieën van zijn/haar diploma's naar: Angelique Holtkamp.