De UT in actie voor vluchtelingen

UT werkgroep Vluchtelingen

Vanuit de UT is een werkgroep opgericht die zich met name inspant voor vluchtelingen die (tijdelijk) in ons onderwijs kunnen instromen. De werkgroep bestaat uit:

  • Erna Leurink (ITC) - projectleider
  • Sander Lotze (S&B) - achtervang projectleider en afstemming VSNU
  • Sabien van Harten (CES) - 1e contactpersoon toelating onderwijs
  • Ton Mouthaan - adviseur maatwerkprogramma's
  • Jan Schut (EWI) - adviseur maatwerkprogramma's
  • Albert van den Berg (EWI) - lid denktank
  • Hemo Oumenad - studentendecaan/ studentcounselor (SACC)
  • Astrid de Graaf (M&C) - contactpersoon, coordinator, communicatiemedewerker


Ken jij iemand die graag in ons onderwijs wil instromen en hier ook voor in aanmerking lijkt te komen? Stuur dan een mailtje met de naam en liefst ook kopieën van zijn/haar diploma's naar: Astrid de Graaf.