Naast de UT werkgroep voor vluchtelingen heeft de Student Union ook een eigen commissie opgericht, Connecting Hands. Zij organiseren met 4 enthousiaste studenten extra-curriculaire activiteiten voor vluchtelingen. De focus zal vanaf September vooral op het nieuwe AZC in Enschede gaan liggen.

Computerlessen

De UT staat open voor individuele verzoeken, maar wij richten ons met name op de behoefte vanuit de vluchtelingen zelf. Na een inventarisatieronde is er vanuit het regionale COA aangegeven dat er bij de vluchtelingen de meeste behoefte is aan computerlessen.

De eerste groep Eritreese vluchtelingen uit AZC Almelo kreeg daarom op 25 februari een cursus basisvaardigheden voor de computer. Vanwege groot succes gaat de commissie zeker een vervolg geven aan deze lessen.

Andere activiteiten: schaatsen en voetbal

Naast de computerlessen organiseert Connecting Hands ook andere activiteiten voor de vluchtelingen. Zo heeft er in maart een schaatsevenement voor AZC Azelo plaatsgevonden, waar maar liefst 70 vluchtelingen aan deelnamen.

Op 30  maart vond er op de campus een voetbaltoernooi en campustour plaats, waar 60 vluchtelingen aan deel namen.