Medewerkers van de Universiteit Twente konden eind 2015 vrijwillig een vakantiedag inleveren.

In totaal zijn door 445 UT medewerkers 3179 verlofuren gedoneerd. Binnen het kader van de Werkkostenregeling bestaat er een mogelijkheid om de schenking van deze verlofuren fiscaal vriendelijk te behandelen. Dat betekent dat effectief €104.745 beschikbaar is gekomen.

Kijk voor de verdeling van de middelen bij het CvB besluit dat medio juni 2016 is genomen.