Medio juni 2016 heeft het CvB de volgende besluiten genomen inzake de verdeling van de middelen die vrij zijn gekomen uit de verlofurenactie van de medewerkers:

84Keuro (80% van het door medewerkers gedoneerde bedrag) wordt  gedoneerd aan de stichting UAF. Deze afspraak is in een convenant met het UAF vastgelegd, zodat het geld geoormerkt is voor toekomstige UT vluchtelingstudenten

21Keuro (20% van de donatie) wordt achtergehouden en komt beschikbaar voor individuele aanvragen rondom reiskosten van vluchtelingen en studenten activiteiten. Dit wordt ondergebracht bij een onafhankelijke commissie bij het Ufonds