Zie 2016

De UT in actie voor vluchtelingen

De UT is van mening dat zij, als universiteit die midden in de maatschappij staat, een verantwoordelijkheid heeft in het vluchtelingen vraagstuk. Daarom is in november 2015 begonnen met activiteiten rondom vluchteling studenten en is een actie gestart om medewerkers een vakantiedag te laten doneren. Vanuit deze activiteiten is een UT-werkgroep Vluchtelingen geformeerd die momenteel uit 8 UT-medewerkers bestaat. Doel van deze werkgroep is om toelaatbare vluchtelingen zo snel en goed mogelijk in het UT-onderwijs te laten instromen met de inzet van de vrijgekomen middelen uit de verlofuren actie.

Resultaat verlofuren actie en CvB besluit

Kijk hier voor het resultaat van de verlofuren actie en het CvB besluit over de besteding van de vrijgekomen gelden uit de verlofuren actie.

Contacten UT-werkgroep

De UT-werkgroep onderhoudt daarnaast nauw contact over instroom in onderwijs met het UAF (stichting voor vluchtelingen-studenten), Saxion, ROC  en de Gemeente Enschede. Daarnaast is er contact met het COA over de behoefte van de vluchtelingen zelf. In het licht van alle reeds bestaande activiteiten, wil de UT graag in een  behoefte voorzien die door het COA als zodanig bij ons aangegeven wordt. De Student Union heeft voor de organisatie van extra-curriculaire activiteiten voor vluchtelingen een eigen werkgroep opgericht: Connecting Hands