Een aanvraag indienen

Voor wie is het fonds?

Project teams die bestaan uit minimaal een onderzoeker die werkzaam is bij de UT en een zorgprofessional die werkzaam is bij het MST of ZGT kunnen voorstellen indienden bij het PIHC fonds. Projectteams kunnen worden uitgebreid met meerdere onderzoekers en zorgprofessionals en aanvullende partijen buiten de UT, MST en ZGT. Onderzoekers of zorgprofessionals die eerder een PIHC voucher toegekend hebben gekregen, kunnen alleen in aanmerking komen voor een nieuwe vouchers als ze een nieuwe samenwerking starten of een nieuw onderzoeksonderwerp hebben en als ze kunnen aantonen dat hun eerdere project succesvol is verlopen.

Indiening

Onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend via de web applicatie (deze gaat z.s.m. online). Gebruik voor het onderzoeksvoorstel het PIHC Word format en voor de begroting het PIHC begroting Excel format. Deze pagina en de formats zijn ook beschikbaar in het Engels.

Criteria voor indiening

 • Innovatief project op het snijvlak van geneeskunde en technologie;
 • Het project is gezamenlijk werk van minimaal een onderzoeker van de UT en een zorgprofessional van MST of ZGT;
 • Het project is opgezet vanuit een klinische behoefte;
 • Het project is technisch-wetenschappelijk uitdagend;
 • Het project bevat een begroting volgende PIHC format, waarbij een maximum bedrag van €50.000 wordt aangevraagd.

Het onderzoeksvoorstel

 • Taal – Nederlands of Engels
 • Opmaak – Word document, totaal max. 3,5 A4, lettertype Arial, lettergrootte 10, max. 1 figuur en 1 tabel
 • Titel – kort en bondig, in zowel Nederlands als Engels
 • Hoofdaanvrager – naam, functie, instantie, afdeling, telefoonnummer, emailadres
 • Mede-aanvragers – naam, functie, instantie, afdeling, telefoonnummer, emailadres
 • Type voucher – Reguliere PIHC voucher of Menzis PIHC voucher
 • Publieke samenvatting – max. 100 woorden, zowel in Nederlands als Engels
 • Beschrijving van de klinische vraag en de technisch-wetenschappelijke uitdaging
 • Impact van het project – denk aan urgentie van het probleem, grootte doelgroep, winst in maat van gezondheid en kostenbesparing, mogelijke translatie naar kliniek
 • Plan van aanpak – beschrijf wat is nodig voor dit project (o.a. mankracht, materiaal, onderzoeksfaciliteiten, netwerk, studenten), wie de leiding heeft, wat de bijdrage/rol is van alle teamleden binnen het project, hoe het project een succesvolle samenwerking garandeert
 • Beoogde resultaten van het project – A) korte termijn: uitkomst pilot, congresbijdrage, artikelen, studentenprojecten, ontwikkeling, B) lange termijn: ingediende subsidieaanvraag voor vervolgfinanciering, promotietraject, uitbreiding van het consortium, patent, structurele/ingebedde samenwerking tussen teamleden
 • Kansen voor valorisatie – potentie tot waardecreatie, business plan, betrokkenheid MKB/industrie nu of in de toekomst
 • Menzis – kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Project kan, het liefst al op korte termijn, leiden tot een bijdrage, vooral in de regio, aan op de behoefte afgestemde zorg voor ouderen en voor kinderen met (risico op) overgewicht. Daarbij is naast excellente zorg in de kliniek ook de samenwerking met huisartsen en andere hulpverleners van groot belang. Zie website en PDF document
 • Begroting – volgens PIHC format
 • Tijdspad
 • Statement over de eventuele betrokkenheid van teamleden bij eerder toegekende PIHC vouchers – licht toe in hoeverre het huidige voorstel een nieuwe samenwerking is, of een nieuwe onderzoeksgebied voor de betrokkene en beschrijf het succes van het eerdere PIHC project
 • Referenties naar relevant literatuur – max. 5

Tijdspad PIHC 2016

Matchmaking event: 13 september 2016
Deadline indienen voorstellen: 15 oktober 2016
Toekenning van de vouchers: 29 november 2016
Deadline start projecten: 1 juni 2017
Deadline einde projecten: 12 maanden na de start van het project, uiterlijk 1 juni 2018

PIHC 2016 Application Form

Main applicant & Contact person

Please provide all the requested information for the main applicant/contact person.