De kernwaarde van de UT is om synergiegedreven te zijn: uniek in combinaties. Er is enorm veel expertise op de UT aanwezig binnen de verschillende disciplines, maar voor echte innovatie moet die kennis samenkomen. Om de doelen van Vision2020 te behalen is het essentieel dat we kennisdelen over disciplinaire grenzen bevorderen. Gelukkig zien we op de UT dan ook steeds meer initiatieven om b├Ęta en gamma samen te laten komen: DesignLab, ATLAS University College, de Tech4People projecten. Deze initiatieven kunnen een belangrijke katalysator zijn voor interdisciplinaire vernieuwingen, maar zorgen niet noodzakelijkerwijs voor een continue kennisdeling tussen disciplines. Omdat kennis snel veroudert, weten we dat kennis delen door deze vast proberen te leggen in (online) systemen maar zeer beperkt effectief is. Bovendien weten we dan vaak niet of we de bron van deze kennis wel kunnen vertrouwen. Voor kennisdeling zijn persoonlijke contacten essentieel.

Vanuit een interdisciplinair consortium van de groepen Onderwijskunde (OWK; expertise kennisdeling), Psychologie van Conflict Risico en Veiligheid (PCRV; expertise weerbare groepen) en de Database Group (DB; expertise analyse sensor data) worden momenteel vernieuwende onderzoeksprojecten opgezet om de dynamische kenmerken van kennisdeling tussen mensen op de werkplek in kaart te brengen met behulp van sensortechnologie. Het is de bedoeling om daarbij de campus als Living Lab te gebruiken om met behulp van dezelfde technologie te onderzoeken hoe face-to-face kennisdeling tussen disciplines momenteel tot stand komt. Met behulp van sociale netwerk-analysetechnieken, brengen we in kaart hoe hecht kennisnetwerken zijn en op welke manier personen de brug vormen tussen verschillende disciplines. Deze kennis wordt dan gebruikt om samen met de ondersteunende diensten te kijken hoe deze processen en uitkomsten beter kunnen worden gefaciliteerd. Dit moet binnen anderhalf jaar leiden tot de ontwikkeling van een ondersteunende tool (denk bijvoorbeeld aan een app) die medewerkers helpt om nieuwe verbindingen tot stand te brengen.

Dit project is wetenschappelijk uitdagend, aangezien het met behulp van nieuwe technologie├źn inzicht geeft in processen die anders verborgen blijven. Data science ontketent momenteel een revolutie in de sociale wetenschappen m.b.t. wetenschappelijke aanpak. Tegelijkertijd is het potentieel spraakmakend, gezien de innovatieve toepassing van track-and-trace data, maar ook aangezien dit type project zeer veel aan privacy gerelateerde vragen kunnen oproepen. De uitkomsten zullen niet alleen relevant zijn voor de UT, maar is het ook maatschappelijk relevant aangezien de vele kennisintensieve bedrijven met vergelijkbare vragen kampen. Ter ondersteuning van dit project willen we graag spin-off bedrijfjes van de UT op het gebied van sensortechnologie betrekken waar we reeds goede contacten mee hebben.

Naast dat dit project inzicht geeft in hoe interdisciplinaire kennisdeling ontstaat, zal het project zelf ook als middel tot interdisciplinaire kennisdeling fungeren. De genoemde disciplines vormen slechts het startpunt van het project. We zien goede mogelijkheden om dit verder uit te breiden met bijvoorbeeld de leerstoelen EWI/PS (wireless body sensor networks) en EWI/SCS (privacy & security) en de groep van Peter-Paul Verbeek (ethische aspecten privacy).