De Campus kent vele dataverzamelingen die voor onderwijs en onderzoek interessant kunnen zijn. In de “UT i-strategie” staat dat deze bronnen toegankelijk gemaakt moeten worden. Dit project zorgt er voor dat deze data volledig opengesteld wordt (open data), of gecontroleerd beschikbaar komt via een interface (open API). Te denken valt bijvoorbeeld aan gegevens op het gebied van energieverbruik, beschikbare parkeerplaatsen (actueel, per minuut, per uur, per dag…), roosterinformatie, UT telefoongids, vakinformatie, etc.

Doelstelling

De doelstelling van dit project is om te komen tot een ICT platform waar de UT gemeenschap gecontroleerd/geautoriseerd data kan inzien, koppelen en/of overnemen. En waar aanbieders van data veilige koppelingen kunnen laten leggen met hun dataverzameling.

Resultaten van het project

- Een ICT platform dat:

  • goed vindbaar is voor de UT-gemeenschap;
  • diverse UT gegevensbronnen ontsluit;
  • per gegevensbron aangeeft wat het is en hoe toegang verkregen kan worden;

- Initieel 8 UT dataverzamelingen die worden ontsloten via het ICT platform;

- Een operationeel beheer en onderhoudsteam voor het ICT-platform en de dataverzamelingen;

- Een stuurgroep/klankbordgroep bestaande uit wetenschappers, studenten en bronleveranciers die op basis van een toegekend jaarlijks budget mogen bepalen welke gegevensbronnen ontsloten moeten worden;