In dit project staat de toepassing van playful technology en gamification centraal bij het ontwikkelen van een nieuwe, innovatieve, blik op de campus en het campusleven.

Achtergrond

De campus is een van de meest unieke kenmerken van onze Universiteit. Wonen, werken en recreëren, het kan er allemaal. De campus ligt prachtig in het groen, is ruim opgezet en is mooi verbonden met het buitengebied. Hoewel de campus een relatief korte historie heeft is er toch veel over te vertellen en doet het nodige aan verhalen de ronde. Het voorstel is om een project te starten waarin studentgroepen multidisciplinair projecten uitvoeren op het gebied van “the Playful Campus”.

Doelstelling

Bij de Playful Campus staat centraal dat we de mogelijkheden die de campus biedt willen benutten voor het exploreren van de toepassing van games en gamification op onze campus, op een veelheid van terreinen.

- Onderwijs – beloning en beoordeling aansluitend bij motivationele processen

- Cultuur, architectuur – ons erfgoed en de verhalen zichtbaar maken via personal tagging en collectieve geschiedschrijving (de geschiedenis van huizen en haar bewoners, de geschiedenis van gebouwen, ontwerpkarakteristieken). “Weet jij wat er allemaal aan moois is ontstaan onder de klokkentoren?”

- Bewegwijzering. Het blijkt voor bezoekers en nieuwe medewerkers niet duidelijk te zijn wie waar zit op de campus. Dat moet beter kunnen!

- Sportchallenges – geklokte races langs alle UT-landmarkpalen (waarbij de volgorde zal wisselen)

- De Universiteit op een veelheid van manieren uitbeelden. Niet alleen de gebouwen en de terreinen, maar ook de menselijke netwerken, verplaatsingen, samenwerkingsverbanden: datavisualisatie, Virtual UT

Het gaat hier dus om een verzameling aan (student)projecten, waarbij de inzet van playful technology, playful application en gamification centraal zal staan. Gezien de aandacht die uitgaat naar de gamessector zal dit leiden tot projecten die potentieel spraakmakend zijn en resultaten die worden ingebed in de wetenschappelijke gemeenschap. Het zal enorm veel kennis opleveren van de inzet van gamification en playful technologie, in een omgeving waarin effecten kunnen worden onderzocht en er behalve designresearch ook ruimte is voor empirische evaluatie. Op de campus zal het leiden tot nieuwe samenwerkingen, en kunnen per project diverse onderzoeksgroepen en studentgroepen worden aangehaakt.

De projecten die nader door studenten in overleg met begeleiders worden gedefinieerd zullen maatschappijgedreven zijn, gericht op synergie tussen verschillende disciplines en technologieën en ondernemend zijn. Daarnaast dragen ze bij aan een vernieuwende blik op de campus, zijn ze gericht op het laten ontstaan van een playful experience en geven ze een ander inzicht in onze community.

De volgende externe partijen zijn hierbij betrokken: IJsfontein, Dutch Games Association, TRIMM, Adriaan Wormgoor, ClickNL. De bedoeling is het project te starten in september 2016 met een looptijd tot juli 2018.