Een campus waar veel onderzoek plaatsvindt naar duurzame energie, zoals de toepassing van hernieuwbare bronnen, zou ook zélf het goede voorbeeld moeten geven. Een echt groene campus is straks zelfs energieneutraal. Het project ‘Sustainabattle’ wil hiervoor ideeën van studenten aanboren. In een competitie van een maand gaan studentenflats de uitdaging aan om zo zuinig mogelijk om te springen met energie en maken ze ook plannen voor een duurzamer energievoorziening. Het verbruik wordt steeds gemeten en wekelijks bekendgemaakt, dit houdt de spanning erin. De winnaars zijn een jaar lang ‘de meest sustainable campusbewoners’ en winnen energiebesparende producten en een huisfeest. Door de inventiviteit van studentbewoners te benutten kunnen ook weer nieuwe initiatieven ontstaan op weg naar een groene campus.