Zie Projecten eerste call 2016

STRESS METINGEN BIJ STUDENTEN VIA SMARTPHONE APPLICATIE VOOR EXPERIENCE SAMPLING

Stress en burnout is een groot en snel groeiend probleem onder studenten, wat zorgt voor verminderde studieprestaties en uitloop. In dit project is wordt bij UT-studentenpopulatie intensief stress in het dagelijks leven gemeten en gemonitord. Op de juiste momenten moeten geschikte interventies voor stressreductie en verhogen van welbevinden worden aangeboden. Dit kan door gebruik te maken van een smartphone applicatie voor Experience Sampling. Deze applicatie is vorig jaar ontwikkeld in samenwerking met het onderzoeksinstituut IGS. Studenten kunnen deze applicatie gemakkelijk op hun telefoon downloaden. Hiermee kan in het dagelijks leven van studenten op herhaalde momenten (bv eens of meerdere keren per dag) een korte vragenlijst worden afgenomen om stress te meten. Ook is mogelijk onderzoek te doen naar de determinanten en gevolgen van stress voor het dagelijks (studie)functioneren en activiteiten. Met het App Lab dat op dit moment ontwikkeld wordt door het Center for eHealth & Wellbeing Research, zijn we in staat studenten die last hebben van zware stress en beperkingen in het dagelijks leven een passende interventie op het juiste moment aan te bieden. Doel is deze interventies zo aan te bieden dat ze in het dagelijks leven geïntegreerd kunnen worden (bv a.d.h.v. zeer korte, speelse en flexibele oefeningen direct toegespitst op het dagelijks leven), via smartphone of online. De interventies zijn gebaseerd op het werk van onze vakgroep (bv Dit is Jouw Leven, Voluit Leven).

Het project is wetenschappelijk uitdagend en vernieuwend omdat dit een van de weinig studies is die op intensieve wijze binnen het dagelijks leven onderzoek doet naar stress, zijn determinanten en consequenties door gebruikmaking van technologie. Daarnaast worden huidige online en smartphone interventies vaak aangeboden als one-size-fits-all interventie zonder daarbij rekening te houden met individuele kenmerken en voorkeuren.


In dit project worden de volgende vragen onderzocht:

• Wat is de prevalentie van stress onder de UT-studentenpopulatie?

• Wat zijn concrete determinanten en consequenties van, en beschermende factoren tegen stress in het dagelijks leven?

• Kunnen kortdurende, flexibele smartphone en online interventies effectief zijn in het reduceren van stress en vergroten van welbevinden en veerkracht van UT-studenten?

• Hoe moet en kan personalisatie van interventies en toespitsing op het individu voor online en smartphone interventies vorm krijgen?

De Student Union en eerstelijn psychologen aan de UT hebben voor een soortgelijk, recent voorstel aangegeven graag samen te werken. De verwachting is dat ze ook voor dit project graag hun medewerking verlenen. De interventies van het Center for eHealth & Wellbeing Research

zijn wetenschappelijk onderzocht en effectief gebleken. Veel van het werk komt tot stand in samenwerking met technische partners binnen (HMI, IO, EWI – BSS) en buiten (Roessingh Research & Development, GGZ instellingen als Dimence, Mediant, Tactus verslavingszorg). Waar nodig en mogelijk worden deze partijen ook bij het project betrokken.


Beoogde looptijd van het project is 18 tot 24 maanden. Gedurende deze looptijd wordt stapsgewijs van experience sampling studies voor meten, monitoren en inzicht in stress, de stap gemaakt naar het ontwikkelen en aanbieden van passende en gepersonaliseerde interventies.