Dit idee gaat over de beschikbaarheid en het beheer van parkeerplaatsen. Binnen EWI/CTIT loopt onderzoek naar patroonherkenning. Een mooier patroon dan een parkeerplaats is nauwelijks denkbaar. Zet een camera op de Spiegel en andere gebouwen die vrije plaatsen herkent en draadloos doorgeeft. Wil je echt spraakmakend bezig zijn? Laat één of meerdere drones continue en volgens een vaste route over alle parkeerplaatsen van de campus vliegen met hetzelfde doel. De bewegwijzering naar vrije parkeerplaatsen kan er op aangesloten worden. Uiteraard zijn de drones zover gerobotiseerd dat ze zonder menselijke tussenkomst stijgen, landen, bijtanken etc.