De UT campus is een plek om te werken, te wonen en te recreëren. Op de tekentafel zijn hiervoor alle functies ingekleurd. Echter hoe vervolgens de campus daadwerkelijk wordt gebruikt is lastig te bepalen. Daarom is er behoefte aan een meetsysteem dat het daadwerkelijke gebruik en de beweringen rondom de campus in kaart brengt.

Typische vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: Hoe worden collegezalen gebruikt? Het gaat hierbij niet alleen om de bezetting, maar ook welke delen van de zaal gebruikt worden, welke toegangswegen het meest gebruikt worden en wat is het aandeel studenten in de bezoekersstromen. het beantwoorden van deze vragen, kan de campus efficiënter worden benut. Als een collegezaal maar voor 50% wordt benut, is het energiezuiniger om het college te verplaatsen naar een kleinere zaal. Ook kan op het moment dat er geen mensen meer aanwezig zijn in en rondom een gebouw de verlichting verminderd worden.

De in te zetten techniek bij dit project is WiFi tracking. Bij WiFi tracking worden de WiFi signalen van mobiele telefoons gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren. Hiervoor wordt samengewerkt met BlueMark Innovations; een spin-off van de UT. De gekozen techniek levert veel informatie op, maar heeft ook uitdagingen; zoals incomplete data, stoorsignalen, privacyvraagstukken etc. Daarnaast is het onderwerp erg breed om te vatten in een project van 2 jaar.

Vanuit de leerstoel EWI-TE zijn met name de telecommunicatievraagstukken hierin relevant. Een mogelijke invulling hiervan is bijvoorbeeld het in kaart brengen van bezoekersstromen in gebouw Carre en het uitsplitsen daarvan naar bezoekerstype: gast, student, medewerker, medewerker van ander gebouw of het opstellen van een (voorspellend) model.

Een ander voorbeeld is om te kijken naar een slimme lantaarnpaal waarin verschillende sensoren zitten voor o.a. WiFi tracking, luchtkwaliteit en dergelijke. De aandacht ligt daarbij meer op de techniek: hoe kan informatie efficiënt worden verstuurd? Welke sensoren zijn relevant om toe te voegen? Kan informatie ook lokaal worden verwerkt, om communicatie-bandbreedte te besparen? Hoe om te gaan met congestie van het communicatienetwerk; bijvoorbeeld als er een festival is?