MANAGING FINE GRAINED LOGISTICS DISTRIBUTION IN A SUSTAINABLE WAY

De wereldwijde uitdaging om transportstromen in stedelijke gebieden duurzaam te organiseren is enorm. De recente spectaculaire groei van Ecommerce leidt tot steeds meer leveringen aan huisadressen en bedrijven. De druk op de infrastructuur neemt toe met vervuiling en opstoppingen tot gevolg. Veelal is de geadresseerde niet thuis of retourneert zijn bestelling waardoor het aantal transportkilometers nog verder toeneemt. Daarnaast is er een groei van consumer – consumer (C2C) commerce. Denk aan onderling verkopen en ruilen (sharing economy). Traditionele postbedrijven handelen nu deze groeiende pakketstromen af via bewezen maar inefficiente transport hubs. Moderne ‘Smart Cities’ zoeken naar alternatieve manieren om ‘de last mile’ veel beter te organiseren, tot nu toe zonder grote doorbraken.

Hoe kan de last-mile op een duurzame manier georganiseerd worden in stedelijke gebieden?
De vraag is niet nieuw en heeft veel aandacht wereldwijd. De manier waarop wij deze in de living smart campus willen adresseren is wel innovatief. We gaan uit van een verder te ontwikkelen infrastructuur van kluizen dicht bij de woon en werkconcentraties. Deze infrastructuur wordt nationaal al opgebouwd door het Hengelose bedrijf deBuren.nl. Ook op de campus zijn kluizen van deBuren geplaatst en inmiddels op nog 50 plekken in Nederland. Echter, zonder een nieuw te ontwikkelen coördinatie en informatie-infrastructuur zijn deze kluizen niet meer dan een verlengstuk van de traditionele hub gebaseerde pakketdistributie. Ook is het nog niet gelukt de consument massaal te verleiden om af te stappen van thuislevering en over te gaan op gebruik van de kluizen.

Dit voorstel ontwikkelt nieuwe methoden en technieken om dit probleem te adresseren en test deze op de Smart Living Campus:

1. Uitbreiding van de infrastructuur (productkluizen bestuurbaar via een hoge kwaliteit open internet platform (API)). De huidige informatie over de kluizen wordt verder uitgebreid middels sensoren (denk aan beeld, temperatuur, vochtigheid,..). Locatie en Beschikbaarheid van de kluizen kan worden geintegreerd in de in ontwikkeling zijnde logistieke open data infrastructuur in Nederland.

2. Ontwikkeling van nieuwe algoritmen om gebruik van de kluizen te organizeren. Denk aan het creëren van afspraken tussen aanbieder en afhaler waarbij een zo gunstig mogelijk afhaalmoment wordt gekozen om het gebruik van de kluis kort te houden maar wel efficientie te bereiken voor beide partijen. Via multi-agent protocollen kan een afspraak en boeking automatisch tot stand komen

3. Ontwikkeling van nieuwe algoritmen om gebruik van de kluizen te promoten. Gamification en integratie met social media om te bereiken dat gebruikers bewust worden van de duurzaamheid voordelen. Een deel van de winst van het minder rijden van onnodige kilometers kan worden teruggegeven in de vorm van incentives aan de eindklanten. Integratie in de campus app van de kluizen infrastructuur.

4. Aandacht voor beveiliging via automatische fraude detectie, detectie van dreiging van gevaarlijke stoffen, illegale transporten binnen de toegestane privacy richtlijnen.