In het onderzoek naar Internet of Things loopt de Universiteit Twente voorop. Allerlei apparaten en sensoren gaan, vaak draadloos en autonoom, met elkaar communiceren. Dat kan al beginnen met een intelligente thermostaat, en gaat straks over auto’s die met elkaar communiceren. Het toekomstbeeld van ‘Smart Cities’ kan nu al uitgetest worden binnen de compacte omgeving van Kennispark Twente. Sensoren kunnen daar een schat aan informatie opleveren, bijvoorbeeld over verkeers- en parkeerbewegingen, water- en luchtkwaliteit, energieverbruik of trillingen in gebouwen. Hoe al die meetgegevens met elkaar samenhangen, is een boeiend vraagstuk. Tegelijk dienen zich vragen aan op het gebied van security – is het netwerk veilig voor hackers? – en privacy. De basis is al gelegd door de groep Pervasive Systems (CTIT), met de inrichting van een IoT platform Twente.