het sportcentrum als expertise centrum en active lifestyle area

Het doel van dit voorstel is om sport en bewegen op de Campus nóg breder en bekender maken; Het Sportcentrum verder inrichten als expertise centrum, meetcentrum, active lifestyle area op de Campus. Er liggen kansen om met Topvorm Twente in gesprek te gaan met een SMA (sport medisch advies centrum) om bij de UT accommodatie te delen. Het ROC van Twente, opleiding Sport en Bewegen, wil op sociaal maatschappelijk gebied graag samenwerking en (externe) groepen naar de Campus halen. Door disciplines te combineren, zoals sportdocenten, fysiotherapeuten, diëtist, podoloog, orthopeed, sporarts, psycholoog e.d., kan kennis worden gedeeld. Door multidisciplaire samenwerking kunnen complete follow-up programma’s worden geboden.