Het project ‘Healthy Heroes’ wil medewerkers en studenten mobiliseren om vrijwilliger te worden voor het in de gaten houden van hun gezondheid. Misschien doen ze dat voor een deel al, via commercieel verkrijgbare ‘wearable’ sensoren en hun smartphone – dit aanbod is nog sterk groeiend. Een nog in te richten European Techmed Center verzamelt de data: het heeft bijvoorbeeld ook toiletten waar de urine van de gebruiker wordt geanalyseerd, nadat die zich met zijn vingerafdruk heeft geïdentificeerd. Tijdens het wassen van de handen wordt de gebruiker even gewogen. Maar hoe weten de ‘Healthy Heroes’ dat hun meetgegevens in goede handen zijn? Willen ze alle uitslagen wel weten? Behalve informatie over individuen zijn er misschien ook trends te meten die voor de hele campuspopulatie gelden. Het nieuwe centrum gaat ook dienen als testomgeving voor bedrijven, voor nieuwe sensoren en diagnose-apparatuur.