Gescheiden inzameling van afval
Het voorstel is om gescheiden inzameling van afval op de campus te realiseren en zo de rest afvalstroom terug te brengen, niet alleen voor papier, maar ook voor plastic, kunststof, frituurvet, batterijen, KCA.

Campus App met kunst & cultuurrroute & facts Campus
Het idee is een app te ontwikkelen, met als basis de Kunst- en Cultuurroute over de campus en dan aangevuld met allerlei wetenswaardigheden over de campus (gebouwen, terreinen, kunstwerken etc.)

Terug in de tijd met 3D plattegrond
Door middel van het gebruik van de 3D plattegrond ga je terug in de tijd en krijg je informatie over welke gebouwen hier stonden in 1950, in 1930, in 1900 en dan steeds verder terug in de (pre) historie.