Vanuit de Dienst Sport en Cultuur van de eenheid Campus zijn er verschillende voorstellen om de campus in te zetten voor of in dienst van projectmatig onderwijs bij de UT: Veiligheid watersportcomplex, Outdoor fitness Campus/O&O plein, ontwikkelen van een eigen UT afval-energiecentrale, Zonnefietspad ‘Boulevard Campus UT’ en Campus als Field lab voor Exergames. Hierna volgt een korte toelichting op de voorstellen.

Veiligheid watersportcomplex
Op dit moment loopt er een onderzoek binnen 3 Euros verenigingen (kanaal) Watersportcomplex. Er is een en ander geregeld binnen de verenigingen t.a.v. veiligheid maar er is geen synergie. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van communicatie middelen die nu voorhanden zijn (smartphone, Apps e.d.). Het TOM model zorgt voor intensief gebruik van het complex na 17.00 uur, op doordeweekse dagen en in weekenden. Professioneel kader is minder en minder aanwezig vanwege bezuinigingen. Studenten (bestuurders) krijgen een grotere verantwoordelijkheid opgelegd. Dit vraagt om goede afspraken tussen Sport /SU/ sportkoepel /Verenigingen /studenten. Een prachtig project zou zijn om bestaande regels te gaan inbedden in websites en/of smartphones (weercode oranje/rood).

Roeien na zonsondergang verboden is. Ook dit kan zichtbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld een koppeling te maken tussen de klok (tijd van het ondergaan van de zon) en LED (rood/oranje/groen) verlichting op of rond het roeivlot…………etc.

Outdoor fitness Campus/O&O plein
Inmiddels zijn de Phono (outdoor discjockeytafel) en de nieuwe outdoorfitness voorziening op de Campus gerealiseerd. Leuke bijkomstigheid is dat bij de ontwikkeling van de Phono door de firma Yalp ook UT studenten en studenten van de TU Delft betrokken waren. De firma Yalp biedt ieder jaar stageplekken. Het zou geweldig zijn dat prototypen van bijvoorbeeld nieuwe outdoorfitness apparaten hier op de Campus of rond het O&O plein komen te staan.

Het ontwikkelen van een eigen UT afval-energiecentrale in combinatie met een nieuw zwembad of bij renovatie van het huidige buitenzwembad op de UT

Het zwembad op de UT heeft het afgelopen jaar een energiebesparende deken over het zwembad aangebracht en het FB heeft zonnepanelen geplaatst. Het zwembad is echter over een jaar of 5-10 aan renovatie toe. Overkappen, of deels overkappen van het bad behoort tot de mogelijkheden. Er wordt op dit moment een afstudeeropdracht aan gekoppeld. Energiekosten en de CO2 afdruk zijn erg belangrijk als het gaat om zwembaden, IJsbanen. Hoe fantastisch zou het zijn als de UT een eigen (kleine) energie centrale zou verbinden aan ons (buiten)zwembad.

Zonnefietspad ‘Boulevard Campus UT’
Naar het voorbeeld van Krommenie: Het fietspad bestaat uit verschillende betonnen modules van 2,5 bij 3,5 meter. In één rijrichting zijn kristallijn silicium zonnecellen geplaatst onder een geharde glazen toplaag; mét stroeve coating tegen uitglijers. De andere zijde van het wegdek heeft geen zonnecellen en wordt gebruikt om verschillende coatings te testen. Het zonne-energie opwekkende fietspad bevindt zich nog in een pilotfase en de komende 2,5 jaar wordt SolaRoad dan ook nog uitvoerig getest

Campus als Field lab voor Exergames.
Serious gaming en het maken van interactieve bewegingsspelletjes (health-Exergames) zijn hot! De Campus en ons sportcentrum zouden hierbij heel goed als field lab kunnen worden gebruikt,