Charging Many@UT

Met de verwachtte toename in emissievrije mobiliteit, zullen er meer en meer elektrische voertuigen op de campus verschijnen. De facilitaire diensten, maar vooral ook werknemers en zelfs studenten zullen vaker een elektrisch voertuig besturen. Logisch gevolg is dat er meer behoefte komt aan oplaadfaciliteiten.

Nu is het zo dat er permanent elektrisch vermogen aan de campus kan worden geleverd, maar dat door elektrisch rijden de piek in de ochtend steeds hoger zal worden zoals te zien is op onderstaande afbeelding:

Het gevraagde piekvermogen is een belangrijke factor in de prijs van elektriciteit. Als het mogelijk wordt de piek te verlagen, maar toch alle elektrische voertuigen snel te laden, ontstaat er een win-win situatie. Eigenlijk zelfs win-win-win, want naast de EV-rijder en de campus, heeft ook het milieu er baat bij.

In een masterproject en twee projecten bij het mastervak Electric and Hybrid Vehicle Systems Design is dit idee onderzocht. Dit project is ook interessant voor de uitstraling van de campus. Zo zou er ook getoond kunnen worden hoeveel elektrische auto's opgeladen worden en hoeveel CO2 daarmee bespaard wordt.

Tijdens dit project kan een van de UT parkeerplaatsen uitgerust worden met de charging many solution. Waardoor er op de UT nagedacht zal moeten worden over laadstrategie en laadelektronica.

Ook de useability is essentieel want elke gebruiker wil zeker zijn dat hij/zij aan het eind van de dag naar huis kan rijden. Multidisciplinariteit is daarmee overduidelijk aanwezig. Het lijkt zinvol om partijen als ELaad.nl en FastNed.nl erbij te betrekken. Met de eerste is al contact.

Beoogde UT-groepen voor samenwerking zijn: EWI/Semiconductor components, EWI/Stochastic Operations Research, EWI/Computer Architecture for Embedded Systems, TNW/Energy, Materials and Systems