Vandaag schrijft de Ellen MacArthur Foundation dat er in 2050 meer plastic in de oceanen drijft dan dat er vissen rondzwemmen. Daarnaast zijn er allerlei internationale afspraken gemaakt rondom duurzaamheid om uitstoot te verminderen. Hierbij valt op dat Nederland het in verhouding tot andere Europese landen slecht doet. In onze beleving missen we ook op de UT nog een breed gedragen focus op duurzaamheid. Ons ideaalbeeld van een Living Smart Campus is een campus die volledig energieneutraal is met een gezonde afvalverwerking.

Er lopen al diverse initiatieven rondom duurzaamheid op de UT. Zo weten we dat de auto’s van het Fcailitair Bedrijf op elektriciteit rijden. De koel-silo bij de Horst is een voorbeeld en er loopt een pilot gescheiden afval inzamelen in de Vrijhof. Maar er zijn nog legio mogelijkheden om, in het kader van de Living Smart Campus, verbeteringen aan te brengen om de campus groener en duurzamer te maken.

Op deze ondernemende en actieve universiteit zien wij allerlei mogelijkheden om met de expertise die we in huis hebben te werken aan een verduurzaming van de UT.