• Een bedrijf/student/medewerker brengt een vraag in en in een divers samengestelde groep denken we over oplossingen.
  • Brainpowersessie: kort en krachtig ander half uur aan de slag, werken aan een oplossing via inspiratie, serendipity
  • Change lab, echt samenwerken aan een oplossing tot het klaar is. Vooraf bepaalde periode werken aan een vraagstuk met een groep waarin verschillen de expertise samengebracht worden.
  • De campus heeft nu al een aantal ontwerpplekken (DesignLab, InnovatieLab)waar deze activiteiten kunnen plaatsvinden, breed toegankelijk maken of de mogelijkheden voor deze plekken uitbreiden.