Zie 2016

Living Smart Campus

Het College van Bestuur heeft op 11 januari 2016 een startdocument ‘The Living Smart Campus’ vastgesteld. The Living Smart Campus (LSC) is een programma gericht op planvorming voor campusontwikkeling dat bestaat uit een verzameling projecten waarbij de Campus wordt gebruikt als living lab. Dit zijn zowel onderzoeks- als onderwijs- en ondersteuningsprojecten en studentinitiatieven.

Wat is het Living Smart Campus programma?

In het Living Smart Campus programma wordt gewerkt aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken waar wetenschap voor nodig is. Om mogelijke oplossingen te verkennen wordt de campus in haar functie als leefomgeving ingezet als onderdeel van experimenten. De campus biedt daarvoor een unieke plek om oplossingen voor te bereiden vóórdat deze in de samenleving worden geïntroduceerd. Studenten en wetenschappers wonen en werken in de nabijheid, wat het uitvoeren van experimenten eenvoudig en zichtbaar maakt. Hiermee wordt ook het innovatief vermogen van de universiteit versterkt: vanwege de zichtbaarheid van LSC projecten op de campus kunnen diverse disciplines snel inhaken wanneer dat relevant is (vliegwiel effect).

Waarom meedoen aan het LSC programma?

Het is aantrekkelijk om deel te nemen in het LSC programma, vanwege:

 • Experimenteerpodium;
 • Bestuurlijke commitment;
 • Toegang tot dienstverlening kan eenvoudiger worden gerealiseerd;
 • Meer zicht op mogelijke verbindingen met andere onderdelen van de UT;
 • Direct toegang tot financieel advies voor verkrijgen van funding en uitwerking naar business models door betrokkenheid Kennispark;
 • Meer exposure voor je project.

Aan welke Criteria moeten de LSC projecten in de toekomst voldoen?

Projectvoorstellen voor het Living Smart Campus programma van de UT voldoen aan de (meeste van) volgende criteria:

 • Wetenschappelijk uitdagend of iets dat typisch is voor de academische gemeenschap
 • Gericht op de samenleving
 • Geeft mogelijkheden tot profilering universiteit
 • Externe betrokkenheid (van niet-UT partijen) heeft sterk de voorkeur
 • Interdisciplinaire of multidisciplinaire aanpak
 • Betrokkenheid van wetenschappelijke en ondersteunende staf (dit kan verschillend zijn voor student initiatieven)
 • Korte termijn (totale duur max. 2 jaar)
 • Reeds financiering beschikbaar of waarschijnlijk eigen financiering te verkrijgen

WAt is het doel van het LSC-Programma?

Doel van LSC is de Campus te benutten voor het behalen van UT-doelen. De LSC-projecten illustreren waar de UT voor staat:

 • vernieuwen
 • experimenteren
 • pionieren

De invulling en combinatie van de kernwaarden van de UT maatschappijgericht, synergiegedreven, ondernemend en internationaal, weerspiegelen een community & experience op de Campus.


Bekijk hier de ingediende projecten van de eerste call LSC in 2016
1e call projecten