Huisstijl

Achtergrond Campagne

We leggen de lat graag hoog en hebben onze ambities opwaarts bijgesteld in Vision2020. We willen nog beter laten zien wie we zijn en wat ons onderscheidt. Daarom hebben we ook onze corporate campagne aangescherpt. Een concept om te laten zien hoe trots we zijn.

Wat is de toegevoegde waarde van een corporate campagne?

We zijn allemaal uniek en hebben onze eigen talenten en kennis opgebouwd. We werken met elkaar samen in teams, vakgroepen, afdelingen, instituten, faculteiten et cetera. Uiteindelijk vormen we gezamenlijk de Universiteit Twente. Dat willen we laten zien. En dat is ook hoe de samenleving ons ziet. Een corporate campagne helpt daarbij.

Wat deden we al?

Vanuit High Tech Human Touch zijn we in 2012 gestart met de TOUCH Campagne. Deze campagne is gebaseerd op de mensen die samen de University of Twente vormen. Het ging om het visualiseren van de verhalen van onze eigen universiteit. Dit is een slim en breed toepasbaar concept gebleken.

Het vernieuwde concept: University of….

Omdat we het goede van het voorgaande concept vooral willen behouden, is de kern van ons vernieuwde concept dan ook: onze eigen verhalen, helemaal van ons. Geïnspireerd door de letters University of Twente vooraan onze campus.

De kern is: “ University of…” Deze zin kun je zelf afmaken en daarbij zien we het liefst “ spierballentaal” en/of onderwerpen die ons uniek maken. Onder de regel “ University of… “ komt de tekst University of Twente.

Wat willen we hiermee bereiken

We zijn trots op ons vernieuwde concept, omdat het zoveel ruimte geeft voor eigen invulling. Tegelijkertijd hebben we wel een aantal doelen die we willen bereiken, namelijk:

  • laten zien dat we anders willen zijn de rest;
  • uitblinken in ondernemerschap en uitdragen wat dit voor ons betekent;
  • bouwen aan een sterk merk en er dus voor zorgen dat verschillende initiatieven en (sub)campagnes elkaar blijven versterken (de kracht van de herhaling).