Zie Huisstijl

Merkarchitectuur

MERKARCHITECTUUR

In de merkarchitectuur is vastgelegd hoe de UT zich vanuit welke eenheid naar buiten presenteert. Corporate, diensten, faculteiten en opleidingen communiceren hoofdzakelijk vanuit het hoofdmerk University of Twente. Er zijn echter drie submerken gedefinieerd binnen de merkarchitectuur, die onder de paraplu van University of Twente een eigenheid in profilering hebben, dit betreft de onderzoeksinstituten TechMed Centre, MESA+ Institute en het Digital Society Institute. Zij zijn duidelijk familie van de University of Twente, maar profileren met een eigen variant van het logo richting de buitenwereld. Voor deze submerken zijn de woordmerken, kleuren en elementen vastgelegd.

Daarnaast zijn er door de jaren heen icoonprojecten die omwille van de attentiewaarde tijdelijk een eigen uitstraling hebben.

Categorie 1: Corporate

Het merendeel van de communicatie gaat via de hoofdlaag, het corporate merk University of Twente. Alle uitingen vanuit het bestuur, de vakgroepen, clusters, faculteiten, diensten en andere eenheden behorende tot de Universiteit Twente. De corporate uitingen worden gekenmerkt door het woordmerk, gebruik van basiskleur zwart en wit en heeft een vaste set aan vlakverdelingen waarop het universum of fotografie wordt geplaatst.

Categorie 2: Opleidingen
  • De opleidingen (variërend van pre-university, bachelor, master, TGS, professionals tot aan PhD) communiceren volledig vanuit het merk University of Twente. In de uitingen voor de doelgroepen van ons onderwijsaanbod wordt echter wel gewerkt met het toevoegen van de kleuren uit het kleurenpalet aan de zwart, wit basis.
  • University College: Een bijzonder bacheloropleiding die voor de herkenbaarheid richting de specifieke markt een vast element en kleur hanteert in de uitingen. 
  • ITC: deze faculteit waar onderzoek en onderwijs plaatsvindt heeft een bijzondere status. Visueel heel dicht tegen het hoofdmerk University of Twente aan en echt onderdeel van de familie, maar een eigenheid door woordmerk en het gebruik van een swoosh in plaats van rechte vlakverdelingen.
Categorie 3: Instituten
  • De Universiteit Twente kent drie sterke onderzoeksinstituten: TechMed Centre, MESA+ Institute en Digital Society
  • Deze instituten communiceren met een eigen variant van het woordmerk, vaste kleur en vast element en worden daarmee echt als submerk van University of Twente gezien.
Categorie 4: Icoonprojecten

Icoonprojecten worden gedefinieerd voor initiatieven en projecten die in een bepaalde periode extra attentiewaarde nodig hebben en de mogelijkheid krijgen zichzelf te profileren. Op dit moment hebben de volgende projecten of onderdelen hierdoor een eigen stijl:

  • CuriousU: gekenmerkt door eigen woordmerk en kleurenset
  • Designlab: gekenmerkt door eigen woordmerk en kleurenset
Categorie 5: Samenwerkingen

Uiteraard opereert de UT niet altijd alleen en zijn er vele samenwerkingsverbanden op onderwijs en onderzoeksgebied, nationaal en internationaal. Afhankelijk van het type samenwerking wordt wel of niet de huisstijl van de Universiteit Twente gevolgd. Welke vorm ook gehanteerd wordt, het logo van de Universiteit Twente dient terug te komen op de uitingen.