Zie Huisstijl

Huisstijl Icoonprojecten

Icoonprojecten zijn initiatieven en projecten die een bepaalde periode extra attentiewaarde nodig hebben en de mogelijkheid krijgen zichzelf te profileren. Dit wordt goedgekeurd door het College van Bestuur. Op dit moment zijn de icoonprojecten met eigen profilering Designlab, CuriousU en InspireU.

Afzenderschap en Woordmerk

De initiatieven hebben in vele gevallen een eigen woordmerk. Altijd gekoppeld aan University of Twente, maar qua opbouw afwijkend van de reguliere woordmerken.

Basis en Secundaire kleur

Voor de initiatieven wordt dit vastgelegd waar mogelijk. Designlab hanteert bijvoorbeeld de groene kleur, CuriousU de oranje kleur, InspireU ook groen, etc. Vaak wordt deze kleur als secundaire kleur gehanteerd en is de ondergrond wit.

De hoofdkleuren van de huisstijl zijn zwart en wit. Voor de profilering van de onderzoeksinstituten zijn aanvullende basiskleuren gekozen. Het secundaire kleurenpalet wordt toegepast voor titels en als accentkleur. De onderzoeksinstituten worden - naast een element – gekenmerkt door een aanvullende basiskleur.

Het kleurenpalet is beschikbaar op de downloadsite.

Typografie

TYPOGRAFIE

Het letterbeeld is een karakteristiek onderdeel van de visuele identiteit van de universiteit. Het standaard lettertype van de Universiteit Twente is de Linotype Univers. Binnen deze letterfamilie is een breed scala aan varianten beschikbaar, wij gebruiken voor platte tekst de variant 'Linotype Univers 330' en voor koppen/subkoppen 'Linotype Univers 420/520/620'. Voor het gebruik van 'Linotype Univers' is een licentie nodig, voor vragen neem contact op met de afdeling Traffic van Marketing & Communicatie. Wanneer gebruik van 'Linotype Univers' niet mogelijk is wordt het lettertype 'Arial' en 'Arial Narrow' gehanteerd. 

Vormentaal

Vrij te kiezen uit het volledige universum. Voor het Designlab is wel een eigen element vastgesteld die in offline uitingen wordt gebruikt. Online: wisselende set aan elementen en kleur.

De stijl wordt gekenmerkt door een diversiteit aan vormen en elementen, het zogenaamde universum. Het universum is opgebouwd uit uiteenlopende verbindende elementen, geïnspireerd door de veelzijdigheid dat de UT kenmerkt: de campus en een spectrum aan onderwijs, onderzoek en ondernemendheid. 

De ontwerper heeft de vrijheid om het zoomniveau in het universum te bepalen, hierdoor ontstaan vele mogelijkheden om de elementen te gebruiken in uitingen. Alleen de instituten en University College Twente hebben een eigen element. Voor opleidingen, eenheden en afdelingen is er de mogelijkheid om steeds te blijven variëren met de elementen.

Meer informatie over het gebruik van de elementen uit het universum is verkrijg bij afdeling Traffic van Marketing & Communicatie.

Vlakverdeling

De huisstijl kent verschillende vlakverdelingen. Iedere publicatie heeft, ongeacht van de gekozen vlakverdeling, een luchtige indeling: pagina’s kenmerken zich door niet volledig gevuld te zijn.

Door de vooraf gedefinieerde vlakverdelingen voor fotografie, element en tekst ontstaat er een heldere identiteit van de Universiteit Twente met voldoende variatie om iedere uiting een eigen smoel te kunnen geven. De vlakverdeling is een kenmerkend onderdeel van de visuele identiteit van de Universiteit Twente, door de strakke vlakverdeling wordt een karakteristiek beeld neergezet. 

Een overzicht van de vlakverdelingen is beschikbaar (Huisstijl omschrijving) op de downloadsite.

Meer informatie over de icoonprojecten of wil je een aanvraag doen voor een icoonproject neem contact op met de afdeling Traffic van Marketing & Communicatie.