Feiten en Cijfers (5 jaar)

Meerjarencijfers organisatie (personeel & financiën)

Personeel

Samenstelling personeel

WP=wetenschappelijk personeel; OBP=ondersteunend/beheerspersoneel


2011

2012

2013

2014

2015

Personen

WP

1870

1856

1729

1676

1674

OBP

1372

1334

1310

1272

1264

totaal

3242

3190

3039

2948

2938
FTE

WP

1700

1684

1574

1526

1520

OBP

1156

1130

1113

1078

1071

totaal

2856

2814

2687

2604

2591

Instroom/uitstroom personeel


2011

2012

2013

2014

2015

WP

instroom

324,3

305,7

274,9

319,6

357,6

uitstroom

283,7

304

381

345,3

352,2

saldo

40,6

1,7

-106,1

-25,7

5,4
OBP

instroom

65

71

53

50,2

75

uitstroom

97,8

82,6

72,8

73,1

78,4

saldo

-32,8

-11,6

-19,8

-22,9

-3,4

Dienstverband personeel


2011

2012

2013

2014

2015

WP

vast

36

35

37

37

37

tijdelijk

64

65

63

63

64
OBP

vast

91

91

91

92

90

tijdelijk

9

9

9

8

10

Medewerkers in Tenure Track posities

2011

2012

2013

2014

2015

Hoogleraar 2

 

 

3

3

 

Universitair hoofddocent 114

18

21

Universitair hoofddocent 2

 

 

26

21

19

Universitair docent 1

 

 

26

32

35

Universitair docent 2

 

 

29

32

22

 

 

 

98

106

97

Verzuim

 

2011

2012

2013

2014

2015

Verzuimpercentage (VP)

2,60%

2,60%

2,70%

2,70%

2,70%

Meldingsfrequentie (MF)

1

1

1

0,9

0,9

Gem. verzuimduur (GVD) in dagen

9,2

10,1

9,2

11,7

11,1

Incl. zwangerschafsverlof:

2011

2012

2013

2014

2015

Verzuimpercentage inclusief zwangerschapsverlof

2,90%

3,10%

3,10%

3,10%

3,20%

Verzuimpercentage exclusief zwangerschapsverlof

2,60%

2,60%

2,70%

2,70%

2,70%

Gemiddelde verzuimfrequentie

1

1

1

0,9

0,9

Gemiddelde verzuimduur (dag)

9,2

10,1

9,2

11,7

11,1

financiËn

Baten (enkelvoudig)

2011

2012

2013

2014

2015

Rijksbijdragen

 

 

 

 

 

Rijksbijdragen OCenW

189,9

182,3

188,6

190,8

193,5

Totaal Rijksbijdrage

189,9

182,3

188,6

190,8

193,5

 

 

 

 

 

 

Collegegelden sector WO

17,2

18,4

19,2

19,9

21,3

 

 

 

 

 

 


Baten werk in opdracht van derden:

 

 

 

 

 

Contractonderwijs

2,6

1,4

1,6

1,4

1,6

Contractonderzoek

81,3

75,3

82,5

76,2

73,7

Overige baten werk in opdracht van derden

-0,5

14,3

7,7

8,4

7,9

Totaal baten werk in opdracht van derden

83,4

91

91,8

86

83,2

 

 

 

 

 

 

Uitsplitsing

 

 

 

 

 

Contractonderzoek

 

 

 

 

 

Internationale organisaties

19,1

15,5

20,7

21,2

21,3

Nationale overheden

16,5

25,2

25,6

17,8

15,7

NWO

13,5

20,2

20,5

20,3

21,2

KNAW

0

0,1

0,2

0,3

0,2

Overige non-profit organisaties

12,9

5,7

6,2

5,9

5,5

Bedrijven

19,3

8,6

9,3

10,7

9,9

Totaal contractonderzoek

81,3

75,3

82,5

76,2

73,8

 

 

 

 

 

 

Overige baten

 

 

 

 

 

Verhuur

4,7

4,6

3,6

3,9

4,1

Detachering personeel

0,5

0,6

1,3

1,2

1,2

Overige

15,8

13,7

14,3

10

9,1

Totaal overige baten

21

18,9

19,2

15,1

14,4Totaal Baten

311,5

310,6

318,8

311,8

312,4

Verdiencapaciteit

37%

41%

40%

38%

36%

Saldo van baten en lasten (M€) geconsolideerd

 

2011

2012

2013

2014

2015

Faculteiten

3,5

-1,5

-6,8

3

3,6

Onderzoeksinstituten

-0,1

-2,1

-1,8

-0,6

-0,3

Totaal primair proces

3,4

-3,6

-8,6

2,4

3,3

Ondersteunende diensten

1,9

-1,8

-0,2

-0,6

-0,6

Centrale UT-eenheid

-8,1

1,2

6,3

3,2

3,9

Gelieerde ondernemingen en minderheidsdeelnemingen

-0,9

-0,2

0,2

-5,5

0,1

totaal resultaat

-3,7

-4,4

-2,3

-0,5

6,7

bron: Oracle Financials 31-12

Financiele kengetallen:

GECONSOLIDEERD

2011

2012

2013

2014

2015

Solvabiliteit 1

         

0,33

         

0,31

         

0,32

         

0,33

         

0,35

Solvabiliteit 2

         

0,36

         

0,34

         

0,36

         

0,37

         

0,38

Liquiditeit (current ratio)

         

0,96

         

0,95

         

1,03

         

1,05

         

1,14

Liquiditeit (quick ratio)

         

0,95

         

0,95

         

1,02

         

1,04

         

1,14

Rentabiliteit

        

-0,89

        

-1,35

        

-0,78

        

-0,32

         

2,02


ENKELVOUDIG

2011

2012

2013

2014

2015

Solvabiliteit 1

         

0,33

         

0,32

         

0,33

         

0,35

         

0,36

Solvabiliteit 2

         

0,37

         

0,35

         

0,37

         

0,38

         

0,39

Liquiditeit (current ratio)

         

0,96

         

0,97

         

1,04

         

1,10

         

1,17

Liquiditeit (quick ratio)

         

0,96

         

0,97

         

1,04

         

1,10

         

1,17

Rentabiliteit

        

-0,93

        

-1,22

        

-0,69

         

1,60

         

2,11

bron: Oracle Financials 31-12

Toelichting:

  • Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal vermogen
  • Solvabiliteit 2: ((eigen vermogen + voorzieningen)/totaal vermogen)
  • Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden
  • Liquiditeit (quick ratio): (vlottende activa -/- voorraden)/kortlopende schulden
  • Rentabiliteit: (resultaat gewone bedrijfsvoering / totale baten gewone bedrijfsvoering) * 100%

Financiele baten naar geldstroom

 

2011

2012

2013

2014

2015

Eerste Geldstroom

107740

101933

102033

101135

102500

Tweede Geldstroom

21800

20300

23500

24000

25200

Derde Geldstroom

61600

70800

68500

62000

58200

Externe middelen

83400

91100

92000

86000

83400

Tot inkomsten

191140

193033

194033

187135

185900

bron: Oracle Financials 31-12