Zie Feiten en Cijfers (5 jaar)

Meerjarencijfers organisatie (personeel & financiën)

Personeel

Samenstelling personeel

WP=wetenschappelijk personeel; OBP=ondersteunend/beheerspersoneel2013

2014

2015

2016

2017

Personen

WP

1728

1677

1674

1670

1738


OBP

1313

1272

1264

1297

1336


totaal

3041

2949

2938

2967

3074FTE

WP

1573

1526

1520

1522

1585


OBP

1115

1078

1071

1088

1121


totaal

2689

2604

2591

2610

2705

Instroom/uitstroom personeel2013

2014

2015

2016

2017

WP

instroom

274,9

319,6

357,6

338,0

361,7


uitstroom

381

345,3

352,2

304,3

286,0


saldo

-106,1

-25,7

5,4

33,7

75,7OBP

instroom

53

50,2

75

106,2

107,4


uitstroom

72,8

73,1

78,4

86,4

77,2


saldo

-19,8

-22,9

-3,4

19,8

30,2

Dienstverband personeel2013

2014

2015

2016

2017

WP

vast

37%

37%

37%

37%

36%


tijdelijk

63%

63%

64%

63%

64%OBP

vast

91%

92%

90%

89%

87%


tijdelijk

9%

8%

10%

11%

13%

Medewerkers in Tenure Track posities


2013

2014

2015

2016

2017

Hoogleraar 2

3

3

 

2

4

Universitair hoofddocent 1

14

18

21

19

15

Universitair hoofddocent 2

26

21

19

20

19

Universitair docent 1

26

32

35

23

26

Universitair docent 2

29

32

22

16

13

 

98

106

97

80

77

Verzuim

 

2013

2014

2015

2016

2017

Verzuimpercentage (VP)

2,70%

2,70%

2,70%

3,19%

3,22%

Meldingsfrequentie (MF)

1

0,9

0,9

0,99

0,92

Gem. verzuimduur (GVD) in dagen

9,2

11,7

11,1

10,35

11,29

Incl. zwangerschapsverlof:


2013

2014

2015

2016

2017

Verzuimpercentage inclusief zwangerschapsverlof

3,10%

3,10%

3,20%

3,71%


Verzuimpercentage exclusief zwangerschapsverlof

2,70%

2,70%

2,70%

3,14%


Gemiddelde verzuimfrequentie

1

0,9

0,9

1,03


Gemiddelde verzuimduur (dag)

9,2

11,7

11,1

11,59


Financiën

Baten (enkelvoudig)

2013

2014

2015

2016

2017Rijksbijdragen OCenW

188,6

190,8

193,5

200,1

201,3


 

 

 Collegegelden sector WO

19,2

19,9

21,3

22,1

24,0

 

 

 

 Baten werk in opdracht van derden

91,8

86,0

83,2

80,1

74,4


Contractonderwijs

1,6

1,4

1,6

1,9

1,7


Contractonderzoek

82,5

76,2

77,7

76,6

71,4Internationale organisaties

    20,7

    21,2

    21,3

    21,3

    18,8Nationale overheden

    25,6

    17,8

    15,7

    12,8

    11,0NWO

    20,5

    20,3

    24,9

    25,5

    26,5KNAW

    0,2

    0,3

    0,2

    0,1

    0,1Overige non-profit organisaties

    6,2

    5,9

    5,5

    5,8

    4,7Bedrijven

    9,3

    10,7

    10,1

    11,1

    10,3


Overige baten werk i.o.v. derden

7,7

8,4

3,9

1,6

1,3 

 

 

 Overige baten

19,2

15,1

14,4

15,5

15,6


Verhuur

3,6

3,9

4,1

3,7

3,8


Detachering personeel

1,3

1,2

1,2

1,2

1,4


Schenkingen
0,0

0,0


Sponsoring
0,2

0,1


Studentenbijdrage
0,0

0,0


Verkoop onderwijsmateriaal 
0,1

0,1


Opbrengst catering
0,5

0,4


Overig

145,3

10,0

9,1

9,8

9,8Totaal Baten

318,8

311,8

312,4

317,8

315,3

Verdiencapaciteit

40%

38%

36%

37%

%


Saldo van baten en lasten (M€) geconsolideerd

 

2013

2014

2015

2016

2017

Faculteiten

-6,8

3

3,6

1,8

1,4

Onderzoeksinstituten

-1,8

-0,6

-0,3

-2,8

-1,1

Totaal primair proces

-8,6

2,4

3,3

-1,0

0,3

Ondersteunende diensten

-0,2

-0,6

-0,6

-0,3

-0,1

Centrale UT-eenheid

6,3

3,2

3,9

8,0

-0,2

Gelieerde ondernemingen en minderheidsdeelnemingen

0,2

-5,5

0,1

-0,8

0,8

Resultaatcorrectie Holding Technopolis Twente 2016 (-/-)

0,3

Negatief eigen vermogen dochter Holding Technopolis Twente (-/-)

0,3

Aandeel derden in resultaat (+/+)

0,3

totaal resultaat

-2,3

-0,5

6,7

5,9

0,5

bron: Oracle Financials 31-12

Financiele kengetallen:

GECONSOLIDEERD

2013

2014

2015

2016

2017

Solvabiliteit 1

0,32

0,33

0,35

0,37

0,37

Solvabiliteit 2

0,36

0,37

0,38

0,40

0,40

Liquiditeit (current ratio)

1,03

1,05

1,14

1,26

1,27

Liquiditeit (quick ratio)

1,02

1,04

1,14

1,26

1,27

Rentabiliteit

-0,78

-0,32

2,02

1,71

-0,16


ENKELVOUDIG

2013

2014

2015

2016

2017

Solvabiliteit 1

0,33

0,35

0,36

0,38

0,38

Solvabiliteit 2

0,37

0,38

0,39

0,41

0,41

Liquiditeit (current ratio)

1,04

1,10

1,17

1,27

1,30

Liquiditeit (quick ratio)

1,04

1,10

1,17

1,27

1,30

Rentabiliteit

 -0,69

1,60

2,11

2,11

0,00

bron: Oracle Financials 31-12

Toelichting:

  • Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal vermogen
  • Solvabiliteit 2: ((eigen vermogen + voorzieningen)/totaal vermogen)
  • Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden
  • Liquiditeit (quick ratio): (vlottende activa -/- voorraden)/kortlopende schulden
  • Rentabiliteit: (resultaat gewone bedrijfsvoering / totale baten gewone bedrijfsvoering) * 100%

Onderzoeksmiddelen naar geldstroom

 

2013

2014

2015

2016

2017

Eerste Geldstroom

102033

101135

102530

105108

105294

Tweede Geldstroom

23526

24009

25110

25612

26530

Derde Geldstroom

66670

60510

56394

52609

46161

Externe middelen

90196

84519

81504

78221

72691

Tot inkomsten

192229

185654

184034

183329

177985

bron: Oracle Financials 31-12