Meerjarencijfers organisatie (personeel & financiën)

Personeel

Samenstelling personeel

WP=wetenschappelijk personeel; OBP=ondersteunend/beheerspersoneel


2011

2012

2013

2014

2015

Personen

WP

1870

1856

1729

1676

1674

OBP

1372

1334

1310

1272

1264

totaal

3242

3190

3039

2948

2938

FTE

WP

1700

1684

1574

1526

1520

OBP

1156

1130

1113

1078

1071

totaal

2856

2814

2687

2604

2591

Instroom/uitstroom personeel


2011

2012

2013

2014

2015

WP

instroom

324,3

305,7

274,9

319,6

357,6

uitstroom

283,7

304

381

345,3

352,2

saldo

40,6

1,7

-106,1

-25,7

5,4

OBP

instroom

65

71

53

50,2

75

uitstroom

97,8

82,6

72,8

73,1

78,4

saldo

-32,8

-11,6

-19,8

-22,9

-3,4

Dienstverband personeel


2011

2012

2013

2014

2015

WP

vast

36

35

37

37

37

tijdelijk

64

65

63

63

64

OBP

vast

91

91

91

92

90

tijdelijk

9

9

9

8

10

Medewerkers in Tenure Track posities

2011

2012

2013

2014

2015

Hoogleraar 2

 

 

3

3

 

Universitair hoofddocent 1
14

18

21

Universitair hoofddocent 2

 

 

26

21

19

Universitair docent 1

 

 

26

32

35

Universitair docent 2

 

 

29

32

22

 

 

 

98

106

97

Verzuim

 

2011

2012

2013

2014

2015

Verzuimpercentage (VP)

2,60%

2,60%

2,70%

2,70%

2,70%

Meldingsfrequentie (MF)

1

1

1

0,9

0,9

Gem. verzuimduur (GVD) in dagen

9,2

10,1

9,2

11,7

11,1

Incl. zwangerschafsverlof:

2011

2012

2013

2014

2015

Verzuimpercentage inclusief zwangerschapsverlof

2,90%

3,10%

3,10%

3,10%

3,20%

Verzuimpercentage exclusief zwangerschapsverlof

2,60%

2,60%

2,70%

2,70%

2,70%

Gemiddelde verzuimfrequentie

1

1

1

0,9

0,9

Gemiddelde verzuimduur (dag)

9,2

10,1

9,2

11,7

11,1

financiËn

..... Tabje nog vullen

 

2011

2012

2013

2014

2015

Faculteiten

3,5

-1,5

-6,8

3

3,6

Onderzoeksinstituten

-0,1

-2,1

-1,8

-0,6

-0,3

Totaal primair proces

3,4

-3,6

-8,6

2,4

3,3

Ondersteunende diensten

1,9

-1,8

-0,2

-0,6

-0,6

Centrale UT-eenheid

-8,1

1,2

6,3

3,2

3,9

Gelieerde ondernemingen en minderheidsdeelnemingen

-0,9

-0,2

0,2

-5,5

0,1

totaal resultaat

-3,7

-4,4

-2,3

-0,5

6,7