Meerjarencijfers impact & kennistransfer

Bedrijvigheid / intellectueel eigendom

Bron: Kennispark Twente/Strategisch Business Development (SBD) UT

2011

2012

2013

2014

2015

Spin offs UT - research based

14

14

6

10

5

Startup UT

75

63

35

32

25

Patenten / octrooiaanvragen

15

13

15

19

15

Invention disclosures

 

41

33

42

34

Overdrachten

 

7

2

6

17

Licentieovereenkomsten

 

5

1

2

10

Co-publicaties

Bron: CWTS/Leiden Ranking

Co-publicaties

2011

2012

2013

2014

2015

Percentage van de UT-publicaties dat is ge(co)publiceerd met bedrijven

 

 

9,80%

9,10%

8,40%

Wereldwijde positie UT

 

 

24

43

66