VERENIGING TWENTSE bESTUURSKUNDIGEN

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

De Vereniging Twentse Bestuurskundigen (VTB) bestaat al sinds 1984 en heeft als doel het onderhouden en verstevigen van de band tussen Bestuurskunde-alumni van de Universiteit Twente (UT) onderling en met de UT opleiding Bestuurskunde.

De VTB tracht dit doel te bereiken door:
a. Het geven van informatie over de stand van zaken en ontwikkelingen van Bestuurskunde in het algemeen, en van Bestuurskunde aan de UT in het bijzonder;
b. Het organiseren van bijeenkomsten met een sociaal en/of educatief karakter.

HUIDIG BESTUUR

Sinds september 2018 bestaat het bestuur van de VTB uit de volgende drie personen:

ACTIVITEITEN

VTB organiseert diverse activiteiten voor haar alumni in samenwerkingen met S.A. Sirius en de opleiding. Tijdens deze activiteiten komen diverse onderwerpen aan bod zoals:
- Carrière
- Onderzoek
- Studie/Onderwijs
- Bestuur (ALV)
Meer informatie over deze en toekomstige activiteiten is te vinden via de onderstaande links.

links 

Website VTB

LinkedIn Group VTB