Pallas Athena (voormalig VTB)

Uw gift telt, elk jaar weer!

De Vereniging Twentse Bestuurskundigen (VTB) bestaat al sinds 1984 en heeft als doel het onderhouden en verstevigen van de band tussen Bestuurskunde-alumni van de Universiteit Twente (UT) onderling en met de UT opleiding Bestuurskunde. Sinds juni 2019 heeft de vereniging een nieuwe naam: Pallas Athena. 

Pallas Athena tracht dit doel te bereiken door:
a. Het geven van informatie over de stand van zaken en ontwikkelingen van Bestuurskunde in het algemeen, en van Bestuurskunde aan de UT in het bijzonder;
b. Het organiseren van bijeenkomsten met een sociaal en/of educatief karakter.

Huidig bestuur

Sinds september 2018 bestaat het bestuur van Pallas Athena uit de volgende drie personen:

Activiteiten

Pallas Athena organiseert diverse activiteiten voor haar alumni in samenwerkingen met S.A. Sirius en de opleiding. Tijdens deze activiteiten komen diverse onderwerpen aan bod zoals:
- Carrière
- Onderzoek
- Studie/Onderwijs
- Bestuur (ALV)
Meer informatie over deze en toekomstige activiteiten is te vinden via de onderstaande link.

links 

Website Pallas Athena