studievereniging scintilla

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

E.T.S.V. Scintilla is de studievereniging van Electrical Engineering aan de Universiteit Twente. De studievereniging is ruim 45 jaar geleden opgericht op 9 september 1965. Tegenwoordig heeft de vereniging zo´n 550 leden, waarvan 400 de studie elektrotechniek volgen. 


De belangrijkste taak van Scintilla is het ondersteunen van de studenten gedurende hun studie en zorgen voor ontspanning naast hun studie. Deze taak valt grofweg uiteen in vier hoofdtaken:

  • de praktische en theoretische kennis van de elektrotechnische wetenschap van de leden uit te breiden,
  • de studiebelangen van de studerenden in de elektrotechniek aan de Universiteit Twente te behartigen,
  • de goede gang van het onderwijs in de elektrotechniek te bevorderen,
  • de onderlinge band tussen de leden te verstevigen;

Vragen? Email of bel 053 489 2810 voor studievereniging Scintilla

links

Website Scintilla
LinkedIn Group Scintilla