alumnivereniging principia

Uw gift telt, elk jaar weer!

Principia is de alumnivereniging van Werktuigbouwkundig ingenieurs, afgestudeerd aan de UT. Principia is ontstaan vanuit de behoefte van werktuigbouwkundig ingenieurs om na hun studie aan de Universiteit Twente contact te houden met hun mede-afgestudeerden en met de faculteit Werktuigbouwkunde.

Principia is in 1994 opgericht door alumni met ondersteuning van de faculteit Werktuigbouwkunde, tegenwoordig de faculteit Constructieve Technische Wetenschappen ( CTW ) geheten. Principia heeft zich ten doel gesteld de contacten tussen de alumni onderling en tussen de medewerkers van de faculteit te onderhouden en waar nodig te verbeteren. Afhankelijk van ieders persoonlijke omstandigheden kan dit contact zeer verschillend zijn; van het op de hoogte blijven van activiteiten tot een actieve deelname eraan.

Principia wil de belangen dienen van alle werktuigbouwkundige alumni, van pas afgestudeerden tot zij die kunnen bogen op een zeer ruime ervaring. De verenigingsactiviteiten worden hier zo veel mogelijk op afgestemd.

De vereniging wil een platform bieden voor ondermeer het uitwisselen van ervaringen, voor het geven van en verzoeken tot advies, voor het bieden van stageplaatsen voor studenten van de faculteit CTW van de UT en het onderhouden en stimuleren van bedrijfscontacten.

Elk jaar verschijnt een aantal keren de elektronische WB alumni nieuwsbrief.

Ideeën voor activiteiten of vragen? Email alumnivereniging Principia. 

Huidig bestuur

Henny AbcouwerDorien van de Belt, Geert Hidding, Leo Koekenberg, Anne van der Meer, Steven Olthof en Jan Kees te Riet Scholten

Activiteiten

Principia organiseert diverse activiteiten voor haar alumni in samenwerkingen met W.S.G. Isaac Newton en de opleiding. Tijdens deze activiteiten komen diverse onderwerpen aan bod zoals:
- Carrière
- Onderzoek
- Studie/Onderwijs
- Bestuur (ALV)
Meer informatie over deze en toekomstige activiteiten is te vinden via de onderstaande links.

links

Website Principia

LinkedIn Group Principia

Studievereniging Isaac Newton