studievereniging daedalus

Uw gift telt, elk jaar weer!

S.G. Daedalus is de studievereniging van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. Deze opleiding is in september 2001 van start gegaan. 

Als studievereniging heeft Daedalus als doel de belangen van alle IO-studenten, medewerkers en andere betrokkenen te behartigen. Dit houdt onder andere in dat het onderwijs door middel van evaluaties en discussies op een zo hoog mogelijk niveau wordt gebracht. Daarnaast geeft Daedalus haar leden op allerlei manieren de kans om ervaringen op te doen, te oriënteren en in contact te komen met de toekomstige arbeidssituatie. Zo worden er excursies naar bedrijven georganiseerd, vinden er cursussen en symposia plaats, en is er ook een Milaanreis in het leven geroepen. Er is zelfs een commissie bezig met een studiereis: een buitenlandreis die naast de geweldige ervaring ook nog eens studiepunten oplevert.

Vragen? E-mail studievereniging Daedalus. 

Links

Website Daedalus
LinkedIn Group Daedalus
Facebook Page Daedalus
Twitter Feed Daedalus