studievereniging concept

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

Studievereniging ConcepT is de studievereniging van de opleiding Civiele Techniek aan de Universiteit Twente en behartigt de belangen van civieltechnisch georiënteerde studenten en medewerkers. Tevens organiseert zij vele activiteiten ter ontspanning en verbreding van kennis.

Vragen? E-mail of bel 53 489 3884 voor studievereniging ConcepT. 

Links

Website Concept