Alumnivereniging Communiqué

Uw gift telt, elk jaar weer!

Als alumnus heeft u enige tijd geleden, misschien recent, misschien al in een ver verleden, met succes de opleiding (Toegepaste) Communicatiewetenschap afgerond. Sinds 1994 zet S.v. Communiqué zich in voor de studenten van die opleiding. Zij functioneert enerzijds als schakel tussen studenten en de opleiding door het aanbieden van feedbackmogelijkheden, studieboeken, samenvattingen en oefententamens. Anderzijds organiseert Communiqué talloze activiteiten waardoor haar leden zich persoonlijk en sociaal kunnen ontwikkelen, zoals opleidingsintroducties, lezingen, symposia, studiereizen, gala’s, borrels en feesten. Voor meer informatie zie de website.

Vragen? E-mail of bel (0)53 489 4461 voor alumnivereniging Communiqué.

Links

Website can Communiqué
Facebook groep van Communiqué