Uw gift telt, elk jaar weer!

ConcreeT is de vereniging van civieltechnisch georiënteerde alumni van de Universiteit Twente. Sinds 1995 biedt ConcreeT alumni en studenten in de eindfase van hun studie Civiele Techniek de mogelijkheid regelmatig met elkaar in contact te blijven en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast fungeert ConcreeT als intermediair tussen de theorie van de opleiding Civiele Techniek en de praktijk van het werkveld.

Vragen? E-mail alumnivereniging ConcreeT

Huidige bestuur

Mike Flohr, Daniel van den Heuvel, Anne Hofman, Hidde Kats, Geert Luijkx

Activiteiten

Concreet organiseert diverse activiteiten voor haar alumni in samenwerkingen met s.v. Concept en de opleiding. Tijdens deze activiteiten komen diverse onderwerpen aan bod zoals:
- Carrière
- Onderzoek
- Studie/Onderwijs
- Bestuur (ALV)
Meer informatie over deze en toekomstige activiteiten is te vinden via de onderstaande links.

Links

Website Concreet

LinkedIn groep Concept