In het onderzoek van de Universiteit Twente staan technologie en de rol van technologie in de samenleving centraal. Ons onderzoek heeft maatschappelijke en economische impact. Kennisvalorisatie is dan ook een belangrijke kerntaak van onze universiteit. Het betekent bijvoorbeeld dat ontwikkelde kennis een effectieve vertaling krijgt in economische bedrijvigheid.

De focus in ons onderzoek ligt op vijf relevante gebieden die onze maatschappij de komende jaren wezenlijk gaan beïnvloeden:

  • safety and security
  • advanced materials
  • medical technology and devices
  • wireless and remote sensing
  • advanced manufacturing and mechatronics