Een toekomstbestendige universiteit Wat doet Universiteit Twente om te verduurzamen?

Nederlandse universiteiten werken hard aan de verduurzaming van zichzelf en de maatschappij. Zo ook de Universiteit Twente. In Shaping2030, de missie en visie van de UT, neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in: in 2030 moet duurzaamheid een basisvoorwaarde zijn voor al het onderwijs en onderzoek van de UT en voor de manier waarop de organisatie zelf werkt. Kortom, duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor alle activiteiten van de UT. “Het energieverbruik van de UT is al enorm gedaald, maar onze ambities gaan nog veel verder.” aldus Brechje Maréchal, environment & sustainability policy officer bij de UT.

CO₂-neutraal in 2030, CO₂-negatief in 2050

“Een van onze belangrijkste doelen die de UT voor zichzelf gesteld heeft, is om in 2030 een CO₂-neutrale en in 2050 een CO₂-negatieve campus te zijn”, vertelt Brechje Maréchal. “Dat betekent dat in 2050 op de campus meer CO₂ wordt opgenomen dan wordt uitgestoten.” Om deze doelen behapbaarder te maken streeft de UT als tussendoel naar een daling van 15% in de CO₂-uitstoot in 2023. Vanuit de Nederlandse overheid zijn er ook doelen gesteld op het gebied van duurzaamheid, waarvoor de UT goed op koers ligt. Maar omdat het streven van de UT verder gaat dan dit, zijn er in 2020 eigen, ambitieuzere doelen opgesteld.

In de afgelopen jaren is het aantal studenten aan de UT flink gegroeid, maar toch is het gelukt om tussen 2005 en 2020 het totale energieverbruik van de UT ieder jaar verder te laten dalen. “Van de vier technische universiteiten in Nederland hebben wij het laagste energieverbruik per medewerker en student”, vertelt Ray Klumpert, hoofd onderhoud en vastgoed bij de UT. “Ook waren we in 2014 de eerste universiteit in Nederland die haar eigen CO₂-footprint in kaart ging brengen.”

Unieke duurzaamheidsinitiatieven

Nu, in 2021, wordt er op vele verschillende manieren gewerkt om in de toekomst aan de duurzaamheidsdoelen te voldoen. Een belangrijk thema hiervoor zijn de gebouwen op de campus. Met een CO₂-routekaart is er precies inzichtelijk gemaakt op welke manieren de gebouwen kunnen worden verduurzaamd. Deze fungeert als leidraad op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden voor het verduurzamen van gebouwen zijn betere isolatie, het zelf opwekken van energie (bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen) en het eigen koudenet van de UT. Het koudenet van de UT is uniek in Nederland en koelt onder andere laboratoria op een duurzame manier.

Een nieuw duurzaamheidsinitiatief  is te vinden bij de Boerderij (voorheen Faculty Club), die volledig overgaat op aardwarmte. Dit wordt gedaan door drie lussen op 300 meter diepte te plaatsen, waar water doorheen stroomt. Door middel van een rekenmodel dat speciaal gemaakt is voor het gebruik van aardwarmte, is berekend hoe de herverdeling van de ingebrachte kou en warmte tijdens de komende 50 jaar verloopt. Wanneer deze manier van koelen en verwarmen goed werkt, kan dit in de toekomst op meer plekken op de campus gebruikt worden, wat kan bijdragen aan de verdere verduurzaming.

Een ander belangrijk thema voor de UT is water. Zo worden op verschillende plaatsen toiletten doorgespoeld met regenwater, zijn er waterloze urinoirs en het wordt aangemoedigd om kraanwater als drinkwater te gebruiken. Een voorbeeld van een uniek duurzaamheidsinitiatief, is het Waterlab dat komt te staan op het Hogekampplein. In dit lab wordt vijverwater gezuiverd zodat het te gebruiken is voor het bewateren van de sportvelden. Daarmee kan per jaar zo’n 20.000 m drinkwater bespaard worden. Bij een hogere watervraag kan dit opgeschaald worden tot 40.000 kuub.

Uitdagingen voor in de toekomst

Door de genomen maatregelen voldoet de UT nu al aan het doel van de Nederlandse klimaatwet voor universiteiten in 2030: 49% reductie in CO₂-uitstoot van onze gebouwen ten opzichte van 1990. Maar naast de succesvolle duurzaamheidsinitiatieven van de UT, is er is nog veel nodig om een CO₂-neutrale campus in 2030 te realiseren. Doordat de UT sinds 2014 ieder jaar een CO2-footprint rapport opstelt, wordt er in procenten in kaart gebracht waardoor de uitstoot wordt veroorzaakt. Dit geeft duidelijke handvatten voor nieuwe duurzaamheidsinitiatieven. Hoewel er nog veel moet gebeuren, ziet Brechje Maréchal de toekomst positief in: “Verandering is en blijft een uitdaging, maar met de kennis binnen de UT zien we een wereld aan mogelijkheden!”

Meer weten over duurzaamheid?

Lees verder op utwente.nl/duurzaamheid of stuur een e-mail naar sustainability@utwente.nl.