HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sImproving healthcare by personalized technologiesNieuwsManifest Chronisch Gezond geprestenteerd tijdens Dutch Design Week

Manifest Chronisch Gezond geprestenteerd tijdens Dutch Design Week

De gezondheidszorg staat de komende jaren voor enorme uitdagingen. Om bij te dragen aan een zo goed mogelijke gezondheid en gelukkig leven, ondersteund door technologie, heeft een collectief van experts, wetenschappers en designers het Manifest Chronisch Gezond opgesteld, met actiepunten om persoonsgestuurde, duurzame eHealth-toepassingen te ontwerpen en toe te passen. Sabine Wildevuur, directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente, overhandigde het manifest afgelopen vrijdag aan Robin Koops, bedenker en ontwikkelaar van een kunstmatige alvleesklier.

Wildevuur deed dat tijdens de slotconferentie die werd gehouden in het kader van Embassy of Health, één van de exposities tijdens de Dutch Design Week, die afgelopen week in Eindhoven werd gehouden. Aan het manifest werkte een breed gezelschap van praktijkexperts, designers en wetenschappers samen, waaronder naast Sabine Wildevuur ook UT-wetenschappers Dirk Heylen (hoogleraar Socially Intelligent Computing), Peter-Paul Verbeek (hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur DesignLab) en Gaston Remmers (senior expert Citizen Science).

Lees meer over de actiepunten en steun het manifest
Manifest Chronisch Gezond

Uitdagingen voor de gezondheidszorg

De laatste jaren staat de zorg onder grote druk: dubbele vergrijzing, multimorbiditeit en de toename van mensen met welvaartsziekten, zoals overgewicht en hart- en vaatziekten, hebben geleid tot een stijgende en complexere vraag naar zorg. Er bestaat een tekort aan ‘handen aan het bed’ en zowel de werkdruk als de zorgkosten lopen op. Ook de gevolgen van de klimaatcrisis en milieuvervuiling vragen het uiterste van onze veerkracht. COVID-19 heeft aangetoond met welke uitdagingen we kampen in de zorg. Voor het ontwikkelen en ontwerpen van digitale toepassingen die ons ondersteunen om met deze uitdagingen om te gaan, is een aantal uitgangspunten van belang. Deze zijn geformuleerd door een transdisciplinaire groep met ervaring in en met de zorg.

Eén van de grootste uitdagingen in de komende jaren wordt de juiste zorg op de juiste plek te krijgen, én deze duurzaam en betaalbaar te houden. Lastig, want zowel de beperkingen en aandoeningen van zorgvragers als de invulling van een goed en gelukkig leven verschillen van persoon tot persoon. Dat vraagt om maatwerk van fysieke en digitale zorg, waardoor de persoon de regisseur van zijn of haar leven kan worden om samen met de zorgprofessionals de benodigde begeleiding en zorg in te vullen (persoonsgestuurde gecombineerde gezondheidszorg).

Digitalisering binnen de zorg is nog steeds een uitdaging; dit is al jaren het geval. Het ontwikkelen van eHealth-toepassingen is complex, en grootschalige implementatie is niet eenvoudig. Verschillende partijen hebben verschillende belangen, soms tegengesteld, soms niet dienend aan de publieke zaak. De implementatie van eHealth-toepassingen, zowel organisatorisch als financieel, wordt gestimuleerd, maar is nog niet structureel. 

Duurzaamheid is een belangrijk punt als we kijken naar de kwaliteit van zorg. De zorg draagt helaas bij aan de uitstoot van broeikasgassen, aan vervuiling (denk aan medicatieresten in het oppervlaktewater) en verspilling als gevolg van niet-circulair werken. Er is haast geboden om onze ecologische voetafdruk te verkleinen want onze gezondheid hangt tevens af van de gezondheid van onze planeet.

Een uitgebreid verslag van de conferentie vind je op de website van de World Design Embassies.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)