Zie Nieuws

Twee ERC Proof of Concept-subsidies voor UT-onderzoekers

Twee onderzoekers van de Universiteit Twente hebben een Proof of Concept-subsidie van de European Research Council (ERC) ontvangen: Detlef Lohse en Jeroen Rouwkema krijgen een financiële bijdrage om de uitkomsten van hun eerder ERC-onderzoek verder naar de markt te brengen. Jeroen Rouwkema gaat de realisatie van bloedvaten in kweekweefsel verder verfijnen, Detlef Lohse ontwikkelt een prototype voor ‘nano-extractie’: met nanodruppels opsporen van bestanddelen in vloeistoffen. Compact, snel en nauwkeurig.

Jeroen rouwkema - Realisatie van bloedvaten in kweekweefsel

Rouwkema ontving eind 2016 een ERC Consolidator Grant voor het project VascArbor, waarin hij met zijn team werkt aan het verbeteren van de integratie van gekweekt weefsel in het lichaam, door de ontwikkeling en organisatie van bloedvaten in de weefsels mogelijk te maken. Daarvoor worden zowel weefselbouwstenen als 3D-bioprinting gebruikt. De beperkingen van de huidige generatie gekweekt weefsel, waarin bloedvaten niet hun eigen weg kunnen vinden, maakt dat deze nog onvoldoende geschikt zijn om donorweefsel te kunnen vervangen.

Traditionele 3D bioprinting technieken kunnen weliswaar hiërarchische bloedvatenstructuren in kweekweefsel realiseren, maar deze zijn nog onvoldoende fijnmazig en gestandaardiseerd om het ook op grotere schaal toe te passen. Binnen VascArbor heeft Rouwkema, samen met zijn promovendus Vasileios Trikalitis, een nieuwe manier ontwikkeld om complexe biologische systemen in 3D te kunnen printen. Hierbij ligt de nadruk op het controleren en definiëren van de omgeving van de cellen, waardoor de cellen zichzelf op een gecontroleerde manier tot een bloedvatnetwerk kunnen organiseren. Met een nieuwe bijdrage van de ERC kan Rouwkema die technologie een stap verder richting de praktijk brengen. Zijn ingediende voorstel genaamd SE3DPASTE moet het mogelijk maken een gestandaardiseerde 3D-weefselomgeving te genereren. Rouwkema gaat naast een verdere technologische verdieping ook verdere stappen ondernemen om een levensvatbare business case te ontwikkelen.

Rouwkema is associate professor binnen de vakgroep Biomechanical Engineering van de faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente. Zijn expertise en interesse liggen op het vlak van weefselonderzoek, vascularisatie (doorbloeding) en de rol van biomechanische signalen in deze processen.

Detlef Lohse - Nano-extractie

Uit welke bestanddelen bestaat een vloeistof precies, welke daarvan zijn werkzaam of wat is juist een verontreiniging? Het prepareren van een goed sample is een van de moeilijkste stappen in de chemische analyse. Het is arbeidsintensief, tijdrovend en moeilijk te automatiseren. Ook zijn vaak grote hoeveelheden giftige oplosmiddelen nodig. Dat speelt in de chemie, bij het opsporen van minieme verontreinigingen, maar ook in de medische wereld, om kleine hoeveelheden medicijnen op te sporen.

Nanodruppels kunnen hier een veelbelovende rol spelen, blijkt uit het onderzoek dat UT-hoogleraar Detlef Lohse (Physics of Fluids) deed dankzij een eerdere ERC Advanced Grant. De vloeistof die je wilt analyseren stroomt langs nanodruppels die zijn aangebracht op een oppervlak; de nanodruppels gaan niet mee met de stroming, maar trekken er wel de bestanddelen uit. En dat is te meten met zogenaamde oppervlaktespectroscopie. Dat alles gebeurt in één enkele stap en is uit te voeren in een compact lab-on-a-chip systeem. Met de nieuwe Proof of Concept Grant van de European Research Council gaat Lohse een prototype en een businessplan ontwikkelen.

Over ERC Proof of Concept

De Proof of Concept-subsidies van de ERC worden alleen toegekend aan onderzoekers die reeds een ERC-grant ontvangen en kunnen worden ingezet om het gedane onderzoek verder naar de markt te brengen. De bijdrage is ten hoogste 150 duizend euro en is bedoeld voor projecten met een looptijd van maximaal anderhalf jaar.

Lees hier meer over alle ERC Proof of Concept-toekenningen van dit jaar.

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)