Angèle Reinders verenigt kennis op het gebied van duurzaamheid en energie

Angèle Reinders heeft altijd aansluiting gezocht bij onderzoekers van PhotoVoltaic (PV) systemen om ervaringen en gegevens te delen. Dus, toen de kans zich voordeed om een netwerk te creëren, greep ze die kans direct. Het netwerk is onderdeel van COST, de European Cooperation for Science and Technology. Het hoofddoel is om onderzoekers uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de publieke en private sector in staat te stellen samen te werken in open netwerken die grenzen overschrijden. Samen met 32 andere collega's is Reinders een nieuw project gestart, PEARL PV, dat zij sinds 2017 leidt. Momenteel bestaat het PEARL PV-netwerk uit 180 deelnemers uit 35 landen.

Het doel van het PEARL PV-netwerk is drieledig. Ten eerste het verbeteren van de energieprestatie en betrouwbaarheid van fotovoltaïsche (PV) zonne-energiesystemen in Europa, wat leidt tot lagere kosten voor elektriciteitsproductie door een hoger energierendement, een langere levensduur, uiteindelijk langer dan de door de fabrikanten aangegeven garantie van 20 jaar, en een vermindering van het gepercipieerde risico bij investeringen in PV-projecten. Ten tweede, het opzetten van een onderzoeksnetwerk, waarin de deelnemers hun expertise delen, en ten derde, de verspreiding van deze kennis gericht op verschillende belanghebbenden, zoals overheden, investeerders, de banksector, PV-installatietechnici en systeemontwerpers, en consumentenorganisaties.

“Door mensen bij elkaar te brengen, kun je grotere stappen zetten.”
Dr. Angèle Reinders

Reinders legt uit: "Om dit te bereiken investeert PEARL PV in trainingen voor jonge onderzoekers en collega's uit het bedrijfsleven en in diverse workshops en seminars voor onderzoekers.  Daarnaast heeft het netwerk werkgroepen met veel grote onderzoekers aan boord. En hun aantal groeit nog steeds! De hele coördinatie van zo'n netwerk is een uitdaging, maar het levert wel veel nieuwe inzichten en kennis over zonne-energie en goede ervaringen met internationale samenwerking".

Het bundelen van kennis in netwerken is ook een belangrijk onderdeel van haar activiteiten aan de Universiteit Twente. In 2016 richtte ze Arise op. Dit kennisnetwerk aan de Universiteit Twente richt zich op innovatie en geavanceerd onderzoek op het gebied van duurzaamheid en energie. Het heeft tot doel onderzoekers van de UT samen te brengen en externe partijen te adviseren bij het innoveren op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. De netwerkfunctie van Arise wordt benadrukt door het jaarlijkse symposium (hoofdonderwerp in 2018 was Circularity through Design) en de maandelijkse bijeenkomsten, waarin collega's hun werk kunnen presenteren voor feedback. Via Arise kunnen projecten aan elkaar worden gekoppeld en worden nieuwe toekomstige projecten ontwikkeld met een focus op de circulaire economie. In die zin is Angèle de vertegenwoordiger van de UT in de Route van de Nationale Wetenschapsagenda voor de Circulaire Economie.

Onderzoek en onderwijs

Angèle Reinders heeft een lange staat van dienst in het wetenschappelijk onderwijs. Haar onderwijservaring begon in het tweede jaar van haar studie natuurkunde, toen ze student-assistent werd. Sindsdien zegt ze: "Ik geef les in verschillende vormen, variërend van het geven van colleges tot het uitvoeren van projecten met studenten in zowel bachelor- als masteropleidingen van verschillende studies zoals Industrial Design Engineering, Mechanical Engineering en Sustainable Energy Technology".

In de afgelopen 10 jaar heeft ze zich samen met studenten gericht op ontwerp- en engineeringprojecten, in samenwerking met collega's uit het bedrijfsleven. “Mijn ambitie met studenten in masteropleidingen is het stimuleren van hun competenties in het oplossen van problemen, het vergroten van hun vermogen om theorieën in modellen te conceptualiseren en ze in staat stellen deze modellen toe te passen in een op engineering gebaseerde onderzoekscontext met behulp van metingen of prototyping als middel voor validatie".

De universitair docent laat zich inspireren door de samenwerking met studenten. "Omdat ze anders naar bepaalde onderwerpen kijken. Hun ideeën zijn niet beïnvloed door paradigma's in een bepaald onderzoeksgebied. Ik geloof dat de interactie tussen onderwijs en onderzoek kan leiden tot interessante nieuwe benaderingen in onderzoek. Bovendien hebben onderwijsactiviteiten geleid tot interessante visuele en functionele prototypes van duurzame producten, die onder andere op de Dutch Design Week en op de campus werden geëxposeerd".

Over Angèle Reinders

Angèle Reinders studeerde experimentele natuurkunde aan de Universiteit Utrecht, waar ze ook promoveerde in de scheikunde: ze promoveerde op haar proefschrift over het monitoren en simuleren van PV-systemen. Sindsdien heeft ze veel systeemonderzoek gedaan. Haar onderzoek heeft momenteel een design-driven scope en is als zodanig trans-disciplinair, met een focus op prestaties van energietechnologieën, milieuaspecten, gebruikersinteracties en prototyping en het testen van innovatieve energieproducten. Ze is geïnteresseerd in alle hernieuwbare energietechnologieën, maar zonne-energie is zeker haar favoriet!

Naast universitair hoofddocent Duurzame Energie en Ontwerp aan de Universiteit Twente, is zij hoogleraar Ontwerpen van Duurzame Energiesystemen aan de Technische Universiteit Eindhoven en gasthoogleraar aan de School of Photovoltaics & Renewable Energy Engineering van UNSW in Sydney.

In het verleden deed ze onder andere onderzoek aan het Fraunhofer Institute of Solar Energy in Freiburg, de Wereldbank in Washington, D.C., ENEA in Napels, Center of Urban Energy in Toronto en in de afgelegen gebieden van Papoea in Indonesië.

Ze is bekend van haar boeken bij Wiley's "The Power of Design" (2012) en "Photovoltaic Solar Energy From Fundamentals to Applications" (2017) en haar betrokkenheid bij de IEEE PVSC conferentie, die ze in 2014 en 2017 voorzat. In 2010 was ze medeoprichter van het Journal of Photovoltaics, waarbij ze editor is. In 2014 ontving ze de PVSC Napkin Award in de VS voor haar bijdragen op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie. Onlangs werd ze uitgenodigd om Distinguished Lecturer voor IEEE te worden. Ook is ze betrokken bij verschillende taken van het International Energy Agency PVPS programma, waaronder Task 17 over “PV for Transport”.

De onderzoeksprojecten die ze heeft uitgevoerd variëren van design-gedreven onderzoeksprojecten zoals zon aangedreven boten, EV's en e-bikes op zonne-energie en toegepast onderzoek naar PV-zonne-energiesystemen in Indonesië tot uitsluitend onderzoeksgerichte projecten zoals COST Action PEARL PV en ERA-Net Project CESEPS, dat gaat over het ontwerp van slimme energiesystemen en producten in de context van de energietransitie.

Websites:

https://www.pearlpv-cost.eu/

http://ceseps.nl/

http://arisetogether.nl

 Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.