Dr. Ismet Baran

Nieuwe compositiemateralen maken door 3D-printen

Ismet Baran, universitair docent bij de vakgroep Production Technology, is een expert op het gebied van composietmaterialen en weet in het bijzonder veel van de karakterisering en productie van met vezels versterkte polymeercomposieten en de mechanische prestaties daarvan. Iets dat  essentieel is voor het opwekken van duurzame energie.

"Duurzame energie is een krachtig middel in de strijd tegen klimaatverandering", aldus de onderzoeker. "En ik ben ervan overtuigd dat windenergie een heleboel potentie heeft. Maar om betrouwbare, robuuste windenergie op te wekken, zijn betrouwbare en robuuste turbinebladen nodig." Baran levert met zijn onderzoek een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie rotorbladen. "De huidige bladen hebben een diameter van 220 meter. Ter vergelijking: de Eiffeltoren is 330 meter hoog. Dat geeft wel aan hoe gigantisch groot de bladen van windturbines zijn. Toch hebben we nóg grotere bladen nodig om nog meer energie op te wekken om zo onze klimaatdoelen te halen."

Het werk van de wetenschapper richt zich op het ontwerp en de productie van deze reusachtige composietmaterialen. "Het is een enorme uitdaging", zegt Baran. "We weten nu nog niet genoeg over het verband tussen instellingen in het productieproces en de eigenschappen van de geproduceerde onderdelen. Onverwachte defecten in rotorbladen kunnen ontstaan wat problemen oplevert. We hebben turbines nodig die meer dan twintig jaar naar behoren blijven functioneren. Dat is een ambitieuze doelstelling en met mijn onderzoek lever ik daar een bijdrage aan."

Ismet Baran

Als volgende stap wil ik me meer toeleggen op nieuwe fabricageprocessen, zoals 3D-printen van composietmaterialen voor toepassing in windturbines

Ismet Baran

Het onderzoek van Baran richt zich op het analyseren van de microstructuren en de verwerking van composietmaterialen. Kort gezegd wil de wetenschapper bepalen welke technieken en materialen er nodig zijn voor de windturbinebladen van de toekomst. De universitair docent heeft een VENI-beurs gekregen voor zijn onderzoek naar karakteriseringstechnieken en voorspellingsmodellen voor de sterkte van deze composietmaterialen. Nu verschuift Ismet Baran binnen dit thema het zwaartepunt van zijn onderzoek enigszins. "Als volgende stap wil ik me meer toeleggen op nieuwe fabricageprocessen, zoals 3D-printen van composietmaterialen voor toepassing in windturbines. Ik verdiep mij in de productie van nieuwe composietmaterialen met behulp van 3D-printen. Dat zou ons in staat stellen zeer sterke, geometrisch complexe en robuuste structuren voor energietoepassingen te produceren."

Onderwijs

Ismet Baran geeft het vak Design, Production and Materials binnen de masteropleiding werktuigbouwkunde. "Bij dit vak ligt de nadruk op het leren ontwerpen van complexe structuren met behulp van composietmaterialen, maar wat ik nog belangrijker vind, is de studenten leren hoe ze onafhankelijk onderzoek kunnen doen naar een complex onderwerp waarmee ze nog niet bekend zijn", zegt de UT-wetenschapper. "Mijn onderzoek speelt ook een belangrijke rol in mijn colleges. Ik nodig bedrijven uit om lezingen te geven en zo de praktijktoepassingen naar de collegezaal te brengen. Mijn belangrijkste doel is echter de studenten te leren nieuwsgierig en zelfstandig te zijn."

over ismet baran

Ismet Baran is universitair docent Polymer Composite Characterization, Processing and Performance bij e vakgroep Production Technology van de faculteit Engineering Technology aan de Universiteit Twente. Hij is in 2014 gepromoveerd in de werktuigbouwkunde aan de technische universiteit van Denemarken (DTU). Hij heeft de prestigieuze VENI-beurs van de NWO in de wacht gesleept en is de hoofdonderzoeker van het door TKI Wind op Zee gefinancierde project InLEP, dat gericht is op de productie van windturbinebladen. Voor zijn wetenschappelijke projecten werkt hij samen met DTU en LM Wind Power, een van de belangrijkste fabrikanten van windturbinebladen ter wereld. Hij schreef het boek Pultrusion: State-of-the-art Process Models. Dr. Baran is onderscheiden met de ESAFORM PhD Prize for Industrial Research van de European Scientific Association for Material Forming (ESAFORM) en ontving de Young Scientist Award van de Danish Plastics Federation.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.