Handleiding Studenten Mobiliteit Systeem

Studentenhandleiding Studenten Mobiliteit Systeem

Versie 2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum :

30-01-2014

Versie

Datum

Auteur

Beschrijving

2.0

 

J. de Goeijen

Definitieve versie

2.1

23-11-2005

J. de Goeijen

Aanpassing 3.8

2.2

10-01-2007

J. de Goeijen

Aanpassingen zomer 2006

2.3

18-08-2009

J.de Goeijen

Uitbreiding Opdrachtformulier

2.4

14-10-2009

R.klapwijk

Conversie Isis-Osiris en uitbreiding BOZ-functies

2.5

10-02-2010

J. de Goeijen

Update handleiding

2.6

16-06-2010

J. de Goeijen

Update handleiding (mei release)

2.7

30-01-2014

P. Kerssens

Omzetting naar studentenhandleiding

Inhoudsopgave

1 INLEIDING 3

1.1 Het systeem 3

1.2 Het proces 3

2 STUDENTEN GEDEELTE 5

2.1 Interface voor studenten 5

2.2 Overzicht mogelijke opdrachten 5

2.3 Aanmelding(sformulier) 5

2.4 Opdracht(formulier) 7

2.5 Meldings(formulier) 9

2.6 Formulieren via de mail 11

A BIJLAGE: TOEGANG STUDENTEN VIA DE STUDENTENPORTAL 12

B BIJLAGE: HET DOORGEVEN VAN FOUTMELDINGEN 13