Aanvraag autorisatie Infoview

Het onderstaande formulier is bedoeld voor een autorisatie-aanvraag voor BusinessObjects Infoview, waarin de bestaande rapporten van de OSIRIS Manager Universe te bekijken zijn en (voor bouwers) nieuwe rapportages te bouwen zijn.

Om overzicht te houden en veiligheid te garanderen kan dit formulier kan alleen ingevuld worden door teamleiders BOZ, Hoofd CSA en overige afdelingshoofden.

De ‘gerechtigde’ is degene voor wie u autorisatie aanvraagt.

Meer informatie over de beschikbare rapporten in de OSMAN Universe is te vinden op http://www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/ods/osman/.

De gedragsregels die op het gebruik van de Universe van toepassing zijn, zijn te vinden op http://www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/ods/documentatie/gedragscode.pdf.

Aanvraagformulier

Contactgegevens van de indiener van de aanvraagGegevens van de te autoriseren medewerkerDetails van de aanvraagDe vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.