OSIRIS Manager BO/Infoview

De OSMAN universe is een Business Objects universe die door de leverancier van OSIRIS (CACI) wordt geleverd en onderhouden. Doordat OSIRIS ook door andere instellingen wordt gebruikt zijn deze bestaande rapporten gebaseerd op de wensen van die instellingen. Deze rapporten zijn beoordeeld op bruikbaarheid en waar nodig aangepast en aangevuld met onze wensen.

De bruikbare rapporten zijn:

OSIRIS 001 Cohortsamenstelling op peildatum

OSIRIS 002 Faserendement cohort

OSIRIS 003 Slaginspercentage toets

OSIRIS 006 Ranking afgestudeerden

OSIRIS 013 Stroomgegevens op basis van cohort

OSIRIS 016 Voortgang studenten naar opleidingscohort

OSIRIS 018 Studentenkaart

OSIRIS 036 Gemiddeld studieduur propedeuse

OSIRIS 044 Overzicht niet-eer-studenten

OSIRIS 041 Status aanmeldingen voor het komende collegejaar

OSIRIS 051 Opleidingscohort overzicht

OSIRIS 053 Studievoorgang studiepunten per student

Deze rapporten zijn via InfoView (Business Objects) te vinden in de map:

Openbare mappen>Student en Onderwijs> Rapport modellen leverancier OSIRIS.

Naast de standaardrapporten zijn er eigen Business Objects OSMAN rapporten voor onder andere onderwijscoördinatoren, kwaliteitszorgmedewerkers en studieadviseurs ontwikkeld.

De beschikbare UT rapporten zijn:

OSIRIS UT 019 Controle aanstaande derde tentamenpoging

OSIRIS UT 020 Controle aanstaande derde tentamenpoging (uitsluiting van alles soorten voldoendes

ORISIS UT 021 Studievoortgang per student

OSIRIS UT 022 Studievoortgang per cohort

Deze rapporten zijn via InfoView (Business Objects) te vinden in de map:

Openbare mappen>Student en Onderwijs> Rapport modellen UT

Verdere toelichting is te vinden in de “Handleiding Rapportages bij OSIRIS Universe”.