Wijzigingen Blackboard upgrade

Op 6 augustus 2016 is een nieuwe versie van Blackboard ingevoerd waarin een paar kleine wijzigingen zitten. Deze worden hieronder toegelicht.

·

Bij een announcement is nu de optie ‘Not Date restricted’ standaard geactiveerd.

·

Bij een announcement mail staat bij de afzender nu weer de naam en het mailadres van degene die de announcement plaatste (i.p.v. de afzender bb-admin@lists.utwente.nl).

·

Het is nu binnen een Discussion board forum mogelijk om vanuit de pagina met posts op een thread direct te navigeren naar een andere thread binnen het forum (bladerknoppen rechtsbovenaan de pagina).

·

De content editor ondersteunt nu het afspelen van HTML5 audio en video in Chrome en Edge browsers.

·

De browser Microsoft Edge wordt nu ook ondersteund.

Opgeloste bugs:

Target group

Blackboard function

Description

Instructor

Announcements

In notification mail of announcement: image is not visible if announcement contains embedded image

Instructor

Groups

The following changes in groups can sometimes take a long time (up to 1,5 hour) before the effect is visible for the instructor:
1. Manually adding or removing a student to/from a group (you don’t see the change yet in the overview of the group set).
2. Automatically creating groups via the Signup list (you don’t see the groups appear yet under Groups).

Instructor

Ephorus

After selecting 'rework' for a submitted Ephorus group assignment, the group can't submit the assignment again.