OSIRIS Groslijst info

2016.05.18

Beste gebruikers van de groslijst in OSIRIS,

In de nieuwe versie van OSIRIS is een nieuwe groslijst opgeleverd. Nieuwe functie van deze groslijst is dat, bij een examenprogramma zonder algemene vervangingsregelingen, er bij de invoer van een cursusresultaat nu wel deeltoetsen zichtbaar zijn die gekenmerkt zijn met **, zodat het duidelijk is dat deze zijn overgeschreven door een cursusresultaat.

Echter zal dit overzicht tijdelijk ‘lastig’ te gebruiken zijn voor studenten met een vervangingsregeling.

Door de nieuwe functionaliteit is deze nieuwe groslijst (in onze optiek) niet duidelijker geworden (zie consequenties hieronder). Meerdere OSIRIS gebruikende universiteiten hebben de ‘onduidelijkheid’ van deze nieuwe groslijst aangekaart bij de leverancier. De leverancier gaat met alle instellingen hierover om tafel. De indicatie is (na overleg met leverancier) dat we een vernieuwde ‘duidelijkere’ versie van de groslijst kunnen opleveren binnen één maand. Wij zullen u informeren over de verdere voortgang van deze verbetering.

Totdat deze verbeterde nieuwe versie is opgeleverd zijn er enkele consequenties cq. leesregels voor het gebruik van de groslijst. We hopen deze consequenties hieronder zo duidelijk mogelijk verwoord te hebben.

1.

Heeft de student één individuele vervangingsregeling in zijn/haar programma dan is deze niet zichtbaar als zijnde een individuele vervangingsregeling. Er staat dan alleen een geldend resultaat en geen deeltoetsen. Het tonen van deze deeltoetsen is één van de onderwerpen die is aangekaart bij de leverancier ter verbetering. Dit geldt alleen in geval van één cursus die vervangen wordt door één andere cursus. Betreft het één cursus die door meerdere cursussen wordt vervangen? Zie dan punt 3.

2.

Bij vervangingsregelingen op examenprogramma niveau komt het vaak voor dat de vervangingsregeling geldt voor een deel van het cohort. Consequentie hiervan is:

-

Voor degene voor wie de vervangingsregeling NIET geldt worden alleen de geldende cursusresultaten (van de originele module) getoond en niet de onderliggende resultaten/toetsen.

-

Voor de studenten voor wie de vervangingsregeling WEL geldt worden en het geldende cursusresultaat getoond en de onderliggende resultaten/toetsen (van de vervangende module).

3.

Heeft de student naast de algemene vervangingsregelingen ook meerdere individuele vervangingsregelingen in zijn/haar programma, dan worden die wel aangegeven met meerdere geldende resultaten en een rood hoekje. Als je dit rode hoekje aanwijst dan worden daar alle vervangende cursuscodes getoond. Er wordt niet duidelijk aangegeven welk resultaat bij welke cursuscode hoort (zie afbeelding hieronder). Dit is een issue dat we met de leverancier afstemmen ter verbetering.

Afb. > punt 3

4.

De modules die, naast dat ze als individuele regeling zijn geregistreerd bij de student, ook in de algemene vervangingsregelingen in het examenprogramma zitten (eigenlijk dus dubbel), staan wel met de vervangende code en bijbehorende toets resultaten op de groslijst. Ook hierbij is het niet duidelijk welk resultaat bij welke cursuscode hoort. Dit punt hebben we ook aangekaart bij de leverancier ter verbetering.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

OSIRIS beheerders

CES-IM, OSIRIS keyusers & LISA