Kickstarting the Masterthesis, tweede ronde

Kickstarting the Masterthesis

Workshopleiding: Rom Langerak, Erwin Hans en Marjolein Dohmen-Janssen

2e ronde

Impressie door Inge Boomkamp, Junior stafmedewerker S&B

Afstuderen in twee delen: Research design en Master thesis

Waarom zou je dit als opleiding willen/mogelijke motieven:

Focus op onderzoeksontwerp, limiteren van afstudeerperiode, uitstelgedrag onderzoeksplan, vergroten van de link met vakgroep, go/no go moment, doorgaan om toch die paper te krijgen, social support.

De masters Computer Science, Communication Studies en Civil Engineering kennen elk een constructie met voorbereidend vak / opsplitsen van de afstudeeropdracht.

Discussiepunten:

è

Mijlpalen, deadlines lijken succes verhogend (No no-go moment, 1e concept in week 17)

è

Wil de afstudeerbegeleider hetzelfde als de docent van het voorbereidende vak?

è

Je mag pas echt beginnen bij het afstudeerbedrijf wanneer je onderzoeksplan is goedgekeurd. Think first, act later!

è

Is het doel van het voorbereidende vak om EEN onderzoeksplan te maken of HET onderzoeksplan.

è

Hoeveel uur staat er eigenlijk voor begeleiding? Is dat in meer of mindere mate interessant.